Брой 235 (240), 03-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Транспортна инфраструктура: Комисията отпуска над 1,2 млрд. евро за финансиране на възлови по значение проекти по TEN-T


Европейската комисия обяви две покани за представяне на предложения по многогодишните и годишните програми на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) за 2012 г. По двете процедури е предвидена сума в размер на 1,265 млрд. евро за финансиране на европейски проекти за транспортна инфраструктура за всички видове транспорт — въздушен, железопътен, сухопътен и морски/вътрешноводен транспорт — плюс логистика и интелигентни транспортни системи, за всички държави — членки на ЕС.

От многогодишната програма на TEN-T по традиция се финансират най-належащите приоритети на мрежата TEN-T. Тазгодишната покана за предложения по многогодишната програма поставя акцент върху шест области с предвиден общ бюджет от 1,015 млрд. евро:

  1. 30-те приоритетни проекта по TEN-T: ориентировъчен бюджет 725 млн. евро.
  2. Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), която спомага за оперативната съвместимост на европейската железопътна мрежа: ориентировъчен бюджет 100 млн. евро.
  3. Речни информационни услуги (RIS), включващи инфраструктура за управление на трафика по вътрешните водни пътища: ориентировъчен бюджет 10 млн. евро.
  4. Управление на въздушното движение (УВД), с което се работи за постигането на целите по Единното европейско небе и за модернизиране на УВД: ориентировъчен бюджет 50 млн. евро.
  5. Морски магистрали (ММ), които предлагат надеждни алтернативи за избягване на задръстванията по пътищата чрез пренасочване на превоза на товари към морските пътища: ориентировъчен бюджет 80 млн. евро.
  6. Интелигентни транспортни системи (ИТС), включително Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ), с които се насърчава съчетаването на различни видове транспорт и повишаването на безопасността и надеждността на мрежата: ориентировъчен бюджет 50 млн. евро.

Едногодишната програма допълва многогодишната програма и насочва финансиране към четири отделни приоритета с предвиден общ бюджет от 250 млн. евро:

  1. Ускоряване/улесняване на изпълнението на проекти по TEN-T (проучвания и дейности за проекти в по-напреднал етап на организация за всички видове транспорт като част от проектите, които са от общ интерес): ориентировъчен бюджет 150 млн. евро.
  2. Мерки за насърчаване на иновациите и новите технологии за транспортна инфраструктура и съоръжения, допринасящи за намаляване на количествата отделен въглерод или намаляване на външните разходи като цяло: ориентировъчен бюджет 40 млн. евро.
  3. Подкрепа за публично-частни партньорства (ПЧП) и новаторски финансови инструменти: ориентировъчен бюджет 25 млн. евро.
  4. Подкрепа за дългосрочно прилагане на програмата TEN-T, по-конкретно по отношение на коридорите: ориентировъчен бюджет 35 млн. евро.

Изпълнителната агенция за трансевропейската транспортна мрежа отговаря за техническото и финансовото изпълнение на програмата TEN-T под егидата на генерална дирекция „Мобилност и транспорт“.

Крайният срок за представяне на предложения е 28 февруари 2013 г.

За повече информация, моля посетете сайта http://tentea.ec.europa.eu/ или изпратете електронна поща на адрес: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Днес БТПП ще връчи годишните си награди
Фирмите, участващи в класациите за тазгодишните награди, формират 77% от БВП на страната ни Още
Покана за участие в Международно специализирано изложение SECURITY 2013
Изложението представя системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника, аварийна безопасност…… Още
Нови членове на БТПП
БИЗНЕС СРЕДА
Годишна среща между бизнеса и правителството "Големите въпроси на 2013 г."
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2012 г. е с 0.2% над равнището от предходния месец
Спрямо съответния месец на предходната година е отчетено увеличение с 6.9% Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на нормативни актове по прилагането на Закона за публично-частното партньорство
Разписани са случаите, при които даден проект може да бъде включен в съответните планове и програми и условията, на които проектът следва да отговаря Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
България в международните класации 2012: 84 мерки за икономически растеж
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Транспортна инфраструктура: Комисията отпуска над 1,2 млрд. евро за финансиране на възлови по значение проекти по TEN-T
Те се отнасят за всички видове транспорт, плюс логистика и интелигентни транспортни системи Още