Брой 235 (240), 03-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2012 г. е с 0.2% над равнището от предходния месец


Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2012 г. нараства с 6.9% в сравнение със същия месец на 2011 година. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ).Цените се увеличават в добивната промишленост - със 7.2%, преработващата промишленост - с 6.1%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.8%.

Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо октомври 2011 г. е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 8.0%; производството на хранителни продукти - със 7.3%; производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 6.7%; производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 5.6%; обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 5.4%. Намаление на цените се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 1.6%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 0.7%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2012 г. е с 0.2% над равнището от предходния месец.Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 2.3%, и при преработващата промишленост - с 0.2%, докато намаление е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%.В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 1.6%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 1.5%, и при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 1.3%.

Общият индекс на цените на производител през октомври 2012 г. намалява с 0.2% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 0.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.2%, докато в добивната промишленост цените се увеличават с 2.0%.По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 1.5%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло и при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.7%.

Общият индекс на цените на производител през октомври 2012 г. се увеличава с 6.8% в сравнение със същия месец на 2011 година.В преработващата промишленост нарастването на цените на производител е 6.5% спрямо октомври 2011 година. По-съществено увеличение е регистрирано при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 10.6%, производството на хранителни продукти - с 6.9%, и при производството на тютюневи изделия - с 6.1%, а намаление се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 1.0%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 0.6%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Днес БТПП ще връчи годишните си награди
Фирмите, участващи в класациите за тазгодишните награди, формират 77% от БВП на страната ни Още
Покана за участие в Международно специализирано изложение SECURITY 2013
Изложението представя системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника, аварийна безопасност…… Още
Нови членове на БТПП
БИЗНЕС СРЕДА
Годишна среща между бизнеса и правителството "Големите въпроси на 2013 г."
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2012 г. е с 0.2% над равнището от предходния месец
Спрямо съответния месец на предходната година е отчетено увеличение с 6.9% Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на нормативни актове по прилагането на Закона за публично-частното партньорство
Разписани са случаите, при които даден проект може да бъде включен в съответните планове и програми и условията, на които проектът следва да отговаря Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
България в международните класации 2012: 84 мерки за икономически растеж
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Транспортна инфраструктура: Комисията отпуска над 1,2 млрд. евро за финансиране на възлови по значение проекти по TEN-T
Те се отнасят за всички видове транспорт, плюс логистика и интелигентни транспортни системи Още