Брой 188 (948), 30-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Предложение на ЕК за текст относно инвестиционната защита в Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ


Преговорите по Трансатлантическото търговско и инвестиционно споразумение са един от най-актуалните въпроси в дневния ред на търговската политика на ЕС, като те привличат значително обществено и политическо внимание. Един от най-спорните въпроси е включването на механизъм за разрешаването на спорове между инвеститор и държава (РСИД), който буди и най-много обществено внимание и притеснение. Въпросът бе разгледан и от Европейския парламент, където становище дадоха 14 комисии, преди гласуване в пленарна зала. На 8 юли 2015 г. ЕП гласува резолюция по преговорите, с която призова за нова реформирана система за разрешаване на спорове между инвеститор и държава, която да замени досегашния съществуващ механизъм.

Досегашните преговори на ЕС с други страни не са възбудили възражения от ДЧ или гражданското общество срещу включването на механизми за РСИД. Преговорите по ТТИП обаче, и в частност защитата на инвестициите и РСИД, привлякоха силно интереса на широката публика и организациите на гражданското общество. Двустранните инвестиционни спогодби на ДЧ, включително със САЩ, предвиждат международен арбитраж, въпреки това се разрази обществена полемика дали включването на такъв механизъм в ТТИП не представлява изграждане на паралелна правна система, и дали той няма да даде право на инвеститорите да отхвърлят и предизвикват промени в законодателство на дадена ДЧ, когато то е в обществен интерес - например, по отношение на равнището на минималната заплата, защитата на околната среда, и др.

Нуждата от реформа

В периода март-юли 2014 г. ЕК проведе публични консултации относно подхода към защитата на инвестициите и РСИД в ТТИП, с основен въпрос дали предлаганият от ЕС подход ще осигури правилният баланс между защитата на правото и способността на ЕС да регулира, от една страна, и защитата на инвеститорите – от друга. Междувременно, преговорите със САЩ в частта инвестиции бяха временно преустановени. Те ще бъдат възобновени едва след като се прецени доколко новите предложения на ЕК ще гарантират, между другото, юрисдикцията на националните съдилища да не бъде ограничена от специалните режими с РСИД.

На база на проведените консултации и срещи със заинтересовани страни, Европейската комисия представи концепцията си за реформа на механизмът за разрешеване на спорове между инвеститори и държави, който засяга четири основни области: 1) Защита на правото на регулиране (right to regulate); 2) Арбитражни трибунали – съставяне и функциониране; 3) Апелативен механизъм; и 4) Връзката между РСИД и националните съдилища.

На 16 септември 2015 г. Колежът на комисарите одобри официалното предложение на ЕК относно реформирането на системата за разрешаване на инвестиционни спорове, която да бъде основата за водене на преговори със САЩ за ТТИП, както и за другите споразумения на ЕС с трети страни. Основните елементи на реформата са следните:

  • създаване на публична инвестиционна съдебна система, която да се състои от две инстанции, т.е. дава се възможност за обжалване;
  • съдиите ще се избират измежду такива с високи професионални квалификации, по подобие на изборите в постоянните международни трибунали и Апелативния орган в СТО;
  • възможността за повдигане на спор от страна на инвеститорите ще е ясно ограничена до причини като явна дискриминация основана на раса, пол и религия, или националност; експроприация без компенсации; или отказ от правосъдие;
  • правото на държавите да регулират в интерес на обществото ще бъде ясно запазено и дефинирано в търговските и инвестиционни споразумения, по които ЕС е страна.

Следващи стъпки

Предстои предложения текст да бъде обсъден със Съвета на ЕС, Европейският парламент и всички заинтересовани обществени групи и граждани. В допълнение, ЕК възнамерява да започне инициатива за създаването на постоянен международен трибунал за инвестиции.

В тази връзка Министерството на икономиката на България приканва всички заинтересовани граждани и организации да изразят своето мнение до 13 октомври 2015 г. по направеното предложение на адрес: wto@mi.government.bg

Текст на предложението

Обяснение към предложението

Новина на интернет страницата на ГД Търговия

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на работодателските организации с главния прокурор
Внесени бяха сигнали за нередности в системата на енергетиката Още
Делегация от федерална провинция Саксония-Анхалт на посещение в БТПП
Над 60 срещи осъществиха представителите на немски фирми и клъстери с български партньори Още
Семинар „Браншова компетентност, иновации и глобални стандарти – правилната рецепта за успех!“, 15 октомври, Велико Търново
За фирми от хранително-вкусовата промишленост Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Производствените цени ускоряват спада си през август
За година общият индекс на производствените цени (за вътрешния и международния пазар) спада с 2.9 на сто Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Предлага се регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел да се извършва в Агенцията по вписванията
Процесът на пререгистрация - освободен от държавни такси Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Предложение на ЕК за текст относно инвестиционната защита в Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ
Един от най-спорните въпроси в ТТИП е включването на механизъм за разрешаването на спорове между инвеститор и държава Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен семинар на тема „Финансовите инструменти по европейските структурни и инвестиционни фондове“
София, 6 октомври 2015 г., „София Хотел Балкан" Още