Брой 212 (469), 31-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Работна програма на Европейската комисия за 2014 г. — приоритет са растежът и заетостта


През 2014 г. Европейската комисия ще съсредоточи дейността си върху постигане на растеж в ЕС, връщане на хората на работа и приемане на вече представени предложения.

Следващата година ще бъдат представени 29 инициативи, като повечето от тях са свързани с преглед на съществуващи правила на ЕС. Други са насочени към модернизиране на области като правилата за държавна помощ, промишлената политика и завършване на единния пазар.

Растежът и работните места продължават да са водещият приоритет, като особено внимание ще се отдели на борбата с младежката безработица и улесняването на достъпа до финансиране. Сред основните приоритети през идната година са:

  • завършване на банковия съюз  и напредък по пътя към истински икономически и паричен съюз;
  • мерки за увеличаване на инвестициите, насърчаване на заетостта и социалното приобщаване и борба с младежката безработица чрез схемата за гаранция за младежта;
  • повишаване на конкурентоспособността чрез пълна интеграция на единния пазар , обхващаща секторите на далекосъобщенията, енергетиката и транспорта, и насърчаване на широкото използване на цифрови услуги с цел модернизиране на публичните администрации;
  • свързване на Европа — с инициативи в области като железопътен транспорт, пристанища, летища и управление на въздушното движение ще се създадат нови възможности и ще се повиши конкурентоспособността;
  • защита на гражданите на ЕС — засилването на сътрудничеството между страните и прилагането на правилата на ЕС ще бъдат от съществено значение в борбата с престъпността, корупцията и тероризма и за гарантиране на зачитането на основните права;
  • отговор на глобални предизвикателства чрез сътрудничество със съседни държави и стратегически партньори и запазване на водещата роля на Съюза като най-големия донор на помощ за развитие.

Ще бъдат представени нови законодателни предложения за присъединяване на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека, реформа на службата на ЕС за борба с измамите, управление на кризи във финансовите институции, различни от банки, и за политиката на Съюза относно отпадъците.

В началото на 2014 г. приоритет ще е приемането на редица съществуващи предложения преди изборите за Европейски парламент. Комисията също така ще работи с националните правителства за въвеждането на множество нови правила, които вече са договорени на равнище ЕС.

Работна програма на Комисията за 2014 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Втори бизнес форум в рамките на посещението на бизнес делегацията във Виетнам
Над 80 представители на деловите среди в Хо Ши Мин участваха във форума Още
Да се подобри достъпът на малкия и среден бизнес до обществени поръчки, препоръчват от ЕК
Темата бе представена в Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ на ЕК пред българска делегация от работодателски и синдикални организации Още
Семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Ще бъдат разгледани критериите за допустимост, условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване.... Още
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
В София ще се проведе Българо-японски икономически форум "Tрансфер на иновации за малки и средни предприятия"
5 ноември 2013 г., Шератон София Хотел Балкан. Лектор проф. Хироши Осада от Токийския институт за технологии Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Стратегията за развитие на националната статистическа система на България има за цел производството и разпространението на качествена информация
Ще има единна входна точка между НАП, НСИ и Агенцията по вписванията Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Второ издание на конкурса за социални иновации
Първите три най-добри предложения ще получат награда от по 30 000 евро през май 2014 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Работна програма на Европейската комисия за 2014 г. — приоритет са растежът и заетостта
Част от инициативите са насочени към модернизиране на области като правилата за държавна помощ, промишлената политика и завършване на единния пазар Още