Брой 101 (1613), 31-05-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският парламент прие по-стриктни правила срещу дъмпинга


©AP Images/European Union - EP

ЕС може вече да се предпазва по-добре от несправедливо нисък внос и да се бори по-ефективно срещу социалния дъмпинг, според одобрения от евродепутатите закон днес.

Този закон има за цел да предпази ЕС от несправедливи практики от държави извън ЕС и да допълни наскоро приетите правила за борбата с дъмпинга от трети страни, които силно се намесват в икономиката му.

Какво е новото?

  • ЕС ще може да слага по-високи тарифи на дъмпингов или субсидиран внос;
  • разследванията на антидъмпингови дела ще бъдат значително по-кратки;
  • разходите на промишлеността на ЕС, произтичащи от международните споразумения в областта на труда и околната среда, ще бъдат отразени в изчисляването на митата;
  • малките и средните предприятия ще получават помощ, за да се справят с процедурата;
  • всички продукти, пристигащи в ЕС, ще бъдат стриктно контролирани от момента, в който разследването е съобщено до неговото фактическо начало и ще бъдат регистрирани, за да се избегне складирането.

Цитати

Бернд Ланге, председател на Комисията по международна търговия (С&Д, Германия), отбеляза: „Тази закъсняла модернизация  подготвя нашата търговска защитна система за бъдещето. Живеем в бурни времена и европейските работници и производители  за изправени срещу несправедливи търговски практики, които съществуват под различни форми. Ние даваме на индустрията необходимите средства, за да може да защити работните места в Европа и да гарантира справедливи търговски практики“. 

Кристофер Фелнер, докладчик (ЕНП, Швеция), заяви: ‘Това е най-голямата реформа на инструментите за търговска защита на ЕС от последните 23 години. Вече можем да гарантираме, че нашите механизми са адаптирани за модерната търговска система на 21-и век. ЕС трябва да се застъпва за свободна и основана на правила търговия, която да гарантира отворената икономика“.     

 Следващи стъпки

Новият закон влиза в сила, след като бъде официално одобрен от Съвета и се публикува в Официалния вестник на Европейския съюз.

Бързи факти

 ЕС в момента актуализира законодателството си за търговска защита от 1995 г. с цел да се противопостави на нелоялните търговски практики в държави извън ЕС и за да отговори на променящите се потребности на европейските фирми, работници и потребители.

Според новия текст ЕС ще може да налага по-високи мита на дъмпингов и субсидиран внос. Законът също така позволява да се прилага по-строго тълкуване на така нареченото правило за по-ниско мито, според което компетентните власти могат да прилагат по-ниски мита в случай, че това е достатъчно, за да се отстрани вредата от нелоялен внос.

Европейските търговски правила за първи път в света ще изискват от партньори извън ЕС да отговарят на международни социални и екологични стандарти. Европейският парламент прие мандат за преговори още през февруари 2014 г., но дискусиите относно предложението на Европейската комисия бяха забавени от Съвета повече от 3 години. 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Българските работодатели представиха доклада си по време на 107-та сесия на Международната конференция на труда
На семинар в БТПП представиха модели за насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност
Участие на лектори от Техническия университет на остров Крит Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Международна конференция на тема “Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване - регламент, ефекти и проблеми“
Организирана от Висшето училище по застраховане и финанси Още
Здравните досиета вече са достъпни с ПИК на НАП
Здравноосигурените могат да разглеждат своето пациентско досие Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Набиране на проектни предложения по приоритет „Иновации за зелена индустрия“ на програма Бизнес развитие, иновации и МСП
Кандидатстване до 11 октомври 2018, 13:00 българско време Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Регламенти, касаещи вноса на хранителни продукти в Канада
Автоматизирана система позволява предварително съгласуване и получаване на информация за вноса на конкретна стокова позиция Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент прие по-стриктни правила срещу дъмпинга
Държавите на ЕС ще бъдат по-добре защитени срещу несправедливи търговски практики Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за българско бизнес участие в икономическа мисия в Индия “Circular Economy Mission to India”
Организирана от ЕК със съдействието на “EUROCHAMBERS”, 4-7 септември 2018 г., Делхи, Индия Още