Брой 101 (1613), 31-05-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Регламенти, касаещи вноса на хранителни продукти в Канада


СТИВ – Канада изпрати в БТПП информация, разпространена от Делегацията на ЕС в Канада сред търговските представители на държавите – членки на ЕС в Отава. Приложената в pdf презентация е на Daniel Burgoyne, национален мениджър в Канадската агенция за инспекция на храните, отговарящ за регулаторния режим при вноса на хранителни продукти в Канада. Презентацията представлява обобщение и анализ на проект на разпоредби в канадското законодателство, касаещи вноса на храни в Канада, чието публикуване в Държавен вестник е предстоящо през м. юни, т.г. В същата се сочи, че направените нормативни промени целят рационализация на изискванията и осигуряване на еднакво ниво на безопасност на всички внасяни от международните пазари и впоследствие - търгувани между провинциите хранителни продукти.

Видно от приложената презентация, Канада е шестият по големина вносител на селскостопански продукти в света. Месечно се реализират над 200 хил. вносни транзакции на обща стойност приблизително 1 млрд. долара. Основни федерални институции с контролни функции по отношение на вноса, са Канадската агенция за инспекция на храните (CFIA), отговаряща за всички дейности, свързани със съответствието и прилагането на относимите към вноса регламенти,  Агенцията за граничен контрол (CBSA- Customs), отговаряща за проверката на документацията по вноса – разрешителни, сертификати и лицензи преди освобождаването на стоките и Министерство на здравеопазването (Health Canada), в чийто ресор е установяването на стандарти за безопасността и качеството на храните в търговските мрежи в Канада.

Конкретната практическа полза за експортноориентирания български производител на хранителни продукти е в автоматизирания начин за предварително съгласуване и получаване на информация за вноса.

Изискванията за вноса на различните хранителни стоки в Канада могат да бъдат намерени в интернет страницата на Агенцията за инспекция на храните – автоматизираната система: Automated Import Reference System-AIRS, в която търсенето на необходимия регламент се извършва в падащо меню по продуктови кодове/алтернативно описание/ключови думи или латинско наименование: http://airs-sari.inspection.gc.ca/airs_external/english/decisions-eng.aspx

След избор на хранителния продукт по посочения начин от автоматизираната система, българският износител предварително ще получи информация с отношение към конкретно необходимата за случая документация и процедури, включително – информация за етикетиране и опаковане, което улеснява спазването на съответните регулаторни изисквания и целия процес по реализацията на износа.

В презентацията се сочат и обобщения на дейностите, свързани с производство, съхранение, опаковане и етикетиране на храни, упражняването на които ще изисква лицензиране;  информация за срока на лицензите, заплащаните такси, както и информация за превантивните мерки за контрол, които ще се прилагат по отношения на внасяните в Канада храни.

Приложение: Презентация  на Daniel Burgoyne, национален мениджър в Канадската агенция за инспекция на храните

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Българските работодатели представиха доклада си по време на 107-та сесия на Международната конференция на труда
На семинар в БТПП представиха модели за насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност
Участие на лектори от Техническия университет на остров Крит Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Международна конференция на тема “Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване - регламент, ефекти и проблеми“
Организирана от Висшето училище по застраховане и финанси Още
Здравните досиета вече са достъпни с ПИК на НАП
Здравноосигурените могат да разглеждат своето пациентско досие Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Набиране на проектни предложения по приоритет „Иновации за зелена индустрия“ на програма Бизнес развитие, иновации и МСП
Кандидатстване до 11 октомври 2018, 13:00 българско време Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Регламенти, касаещи вноса на хранителни продукти в Канада
Автоматизирана система позволява предварително съгласуване и получаване на информация за вноса на конкретна стокова позиция Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент прие по-стриктни правила срещу дъмпинга
Държавите на ЕС ще бъдат по-добре защитени срещу несправедливи търговски практики Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за българско бизнес участие в икономическа мисия в Индия “Circular Economy Mission to India”
Организирана от ЕК със съдействието на “EUROCHAMBERS”, 4-7 септември 2018 г., Делхи, Индия Още