Брой 101 (1613), 31-05-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

Международна конференция на тема “Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване - регламент, ефекти и проблеми“


Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков взе участие в международна конференция на тема “Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване - регламент, ефекти и проблеми“, организирана от Висшето училище по застраховане и финанси като част от програмата на  Българското председателство на Съвета на ЕС. На събитието бяха представени различни мнения и гледни точки във връзка с предстоящото приемане на новия Регламент, въвеждащ единен общоевропейски  продукт за лично пенсионно осигуряване, който ще се предлага във всички държави-членки на ЕС. Целта е да се предостави на потребителите допълнителна възможност за дългосрочно спестяване. 

Създаването на още един продукт, който ще допълва доходите на лицата след пенсионирането, заслужава да намери своята подкрепа, заяви министър Петков. Той подчерта, че осигуряването на възможност за избор сред различни доставчици -  застрахователи, кредитни институции, инвестиционни посредници и др., ще засили позитивната конкуренция между тях и ще позволи на всеки гражданин да открие и да използва продукта, който в най-голяма степен отговаря на неговите предпочитания и потребности. Съществено условие за успешното прилагане в практиката на новите възможности е всички лица да бъдат добре информирани за тях.  

В своето изказване министър Петков припомни, че  вече 18 години в България функционира тристълбовият модел на пенсионно осигуряване, който успешно съчетава принципите на солидарност, задължителност и всеобщност на осигуряването, с принципите, присъщи на капиталовите схеми. Той  допълни, че многостълбовите пенсионни системи са най-ефективният начин за гарантиране на устойчивостта и адекватността на доходите след пенсиониране. 

Министърът  изтъкна, че след кризата от 2008 г. се възвръща доверието в доброволното пенсионно осигуряване. В края на 2017 г. вече 289 000 лица се осигуряват по договори с лични вноски  в доброволните пенсионни фондове, което представлява 10% от броя на осигурените лица у нас. За сравнение 27% от населението на ЕС в работоспособна възраст прави лични пенсионни спестявания и това показва неизползван потенциал на договорните спестявания у нас. Ето защо регламентирането на общоевропейски продукт като знак за качество и сигурност на личните пенсионни продукти  в рамките на ЕС, ще повиши доверието на потребителите и ще стимулира личните спестявания за пенсионни цели, подчерта министър Петков. 

В момента разработваме пълна  и съвременна уредба на фазата на изплащането на пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване, тъй като скоро ще започне изплащането на пенсиите от универсалните пенсионни фондове, съобщи още министърът.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Българските работодатели представиха доклада си по време на 107-та сесия на Международната конференция на труда
На семинар в БТПП представиха модели за насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност
Участие на лектори от Техническия университет на остров Крит Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Международна конференция на тема “Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване - регламент, ефекти и проблеми“
Организирана от Висшето училище по застраховане и финанси Още
Здравните досиета вече са достъпни с ПИК на НАП
Здравноосигурените могат да разглеждат своето пациентско досие Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Набиране на проектни предложения по приоритет „Иновации за зелена индустрия“ на програма Бизнес развитие, иновации и МСП
Кандидатстване до 11 октомври 2018, 13:00 българско време Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Регламенти, касаещи вноса на хранителни продукти в Канада
Автоматизирана система позволява предварително съгласуване и получаване на информация за вноса на конкретна стокова позиция Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент прие по-стриктни правила срещу дъмпинга
Държавите на ЕС ще бъдат по-добре защитени срещу несправедливи търговски практики Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за българско бизнес участие в икономическа мисия в Индия “Circular Economy Mission to India”
Организирана от ЕК със съдействието на “EUROCHAMBERS”, 4-7 септември 2018 г., Делхи, Индия Още