Брой 193 (450), 04-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Месец на Eдинния пазар 2013 г.


Месецът на Единния пазар се провежда онлайн на www.yourideasforeurope.eu/en в продължение на 4 последователни седмици, като всяка седмица се разисква различна тема - работни места, социални права, банки и електронна търговия — на всички 24 езика на ЕС. Интерактивните дебати предлагат на участниците редица начини за взаимодействие със създателите на политики. Те могат да гласуват и коментират предложенията за политиките на граждани, организации и предприятия; да задават въпроси и да обсъждат с комисари, членове на ЕП, експерти на ЕС и национални експерти посредством видео разговори на живо. Петима участника ще бъдат поканени на заключителен дебат с комисар Мишел Барние по Евронюз на 23 октомври в Европейския парламент в Страсбург.

Предстоящи дебати:

  • 7—9 октомври, за банките: Какво може още да се направи, за да се защитят влоговете, да се предотвратят нови финансови кризи, и да се осигури, че банките инвестират в реалната икономика за насърчаването на икономическия растеж?
  • 14—16 октомври, за електронната търговия: Колко лесно е продаването на продукти онлайн, или тяхното купуване и получаване от чужбина като клиент? Колко са защитени данните, които хората обменят в социалните мрежи?

Независими модератори ще обобщят резултатите от тези обсъждания — идеите, които участниците считат, че могат да променят Европа. Те ще бъдат включени и в заключителния доклад, който ще се публикува и може да бъде използван в бъдещата работа на ЕС.

За повече информация yourideasforeurope.eu

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейската група за арбитраж заседава в БТПП
Програмата включва актуални въпроси, свързани с издигане ролята на арбитража като съвременен способ за разрешаване на търговски спорове Още
Среща с новоназначения търговско-икономически съветник в Посолството на Испания
Покана за присъединяване към Глобалната мрежа за професионални стажове
Инициатива на МОР под мотото „Професионални умения за бизнеса – работа за младите” Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация от Одринската търговско-промишлена камара посети Търговско-промишлена камара – Пловдив
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Публикуван е проект на Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България
Предложената визия е за развитие на отрасъла за десетгодишен период Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Заседание на Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система се състоя в МТСП
Според специалистите е необходимо да се спазва принципът за равнопоставеност на всички членове на осигурителната система Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Месец на Eдинния пазар 2013 г.
Интерактивните дебати предлагат на участниците редица начини за взаимодействие със създателите на политики Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационен семинар относно прилагането на европейската Директива за забавените плащания
Информационно турне „Европейските информационни мрежи без граници”
Бизнес делегация ще посети Кралство Йордания