Брой 193 (450), 04-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

Заседание на Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система се състоя в МТСП


“Дискусията за промени в условията за ранно пенсиониране цели да защити всички осигурени лица”. С тези думи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов откри днес заседанието на Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система, който се състоя в МТСП. Експертите дискутираха възможните промени в условията за ранно пенсиониране и обсъдиха варианта повишаването на пенсионната възраст да бъде обвързано с нарастването на продължителността на живота след пенсионирането.

Трябва да се даде възможност на заетите в специалните ведомства на МВР и МО да упражняват професията си по-дълго време на пазара на труда. Те са квалифицирани кадри, които трябва да могат да реализират потенциала си, отбелязаха експертите. Според специалистите е необходимо да се спазва принципът за равнопоставеност на всички членове на осигурителната система. Те отбелязаха, че рискът старост се измерва с възраст, не със стаж.

Експертите се обединиха около идеята да се въведе изискването за възраст за пенсиониране за всички специални ведомства. Те разгледаха и предложение за създаването на професионални пенсионни фондове за тях.

„При определянето на критерий за автоматично повишаване на пенсионната възраст в съответствие с промените в средната продължителност на живот може да се подходи по два начина – проспективно или ретроспективно. При ретроспективния подход се наблюдава средната продължителност на живот на тези възрасти за период от 10 години (например 2000-2010 г.) и на тази база да се увеличава пенсионната възраст, като се предвиди известен преходен период. Предимството на този подход е, че той дава възможност за автоматизиране на процеса и е на базата на отчетни данни. При проспективния подход, пенсионната възраст се коригира всяка година или през определени интервали от време така, че средната продължителност на живот на възраст равна на пенсионната да остава постоянно число, но на базата на прогнозни данни. За тази цел могат да се ползват последните прогнози на Евростат за средната продължителност на живота по единични възрасти. Този метод в голяма степен зависи от прогнозни данни, които се очаква да се променят на всеки 3 години, когато Евростат изготвя нова прогноза”, обясни управителят на НОИ Бисер Петков.

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейската група за арбитраж заседава в БТПП
Програмата включва актуални въпроси, свързани с издигане ролята на арбитража като съвременен способ за разрешаване на търговски спорове Още
Среща с новоназначения търговско-икономически съветник в Посолството на Испания
Покана за присъединяване към Глобалната мрежа за професионални стажове
Инициатива на МОР под мотото „Професионални умения за бизнеса – работа за младите” Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация от Одринската търговско-промишлена камара посети Търговско-промишлена камара – Пловдив
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Публикуван е проект на Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България
Предложената визия е за развитие на отрасъла за десетгодишен период Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Заседание на Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система се състоя в МТСП
Според специалистите е необходимо да се спазва принципът за равнопоставеност на всички членове на осигурителната система Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Месец на Eдинния пазар 2013 г.
Интерактивните дебати предлагат на участниците редица начини за взаимодействие със създателите на политики Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационен семинар относно прилагането на европейската Директива за забавените плащания
Информационно турне „Европейските информационни мрежи без граници”
Бизнес делегация ще посети Кралство Йордания