Брой 193 (450), 04-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за присъединяване към Глобалната мрежа за професионални стажове


Фирмите съобщават за трудности при запълване на свободните позиции, докато милиони млади хора по света нямат работа. В тази връзка програмите за качествени професионални практики и стажове се превръщат в ключов компонент за борба с младежката безработица. Международната организация на работодателите (МОР) и Консултативният бизнес комитет към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), стартираха проекта "Глобална мрежа за професионални стажове" (ГМПС) - обединение от фирми с общата цел да осигурят бъдещи бизнес умения у младите хора и да им осигурят работа. 

ГМПС е създадена като отворен бизнес форум, чрез който да се обменят идеи, да се въздейства на обществените политики, да се поощряват и развиват професионалните стажове, както и да се насърчават добрите практики и модели на качествени стажантски програми.

Глобалната мрежа за професионални стажове осъществява следните дейности:

  • Предлага програми за придобиване на професия, обучение и стаж
  • Обменя добри практики с други фирми, работодателски федерации и организации на труда
  • Подобрява стажантските програми чрез организирането на кампании и увеличаването на обученията в работна среда
  • Предоставя информация и осигурява изграждането на капацитет за развиването на мрежа на национално и регионално равнище, както и годишен отчет за влиянието на ГМПС.

БТПП, в качеството на председателстваща Асоциацията на организациите на българските работодатели, препоръчва на своите членове да се запознаят с Глобалната мрежа за професионални стажове, като последват примера на утвърдени компании като Telefónica (Испания) и Coşkunöz (Турция), които вече са се присъединили към нея. Членството носи международно признание на техния принос в насърчаването на младежката заетост. То осигурява и достъп на индустрията до информацията за това как да разработи програми за придобиване на професия и стаж; предоставя потенциал за изграждане на B2B партньорства в отделните сектори и извън тях; улеснява намирането на талантливи млади хора за развитието на пазарите.

Целта е мрежата да бъде всеобхватна, като включва разнообразна група от членове с широки възгледи, опит и знания от различни сектори и отрасли. 

Тъй като ГМПС трябва да се самофинансира, има минимална такса в размер на CHF 10,000 за присъединяването на мултинационалните компании. МСП могат да се спонсорират от мултинационалните компании или да плащат според възможностите си.

Повече информация относно ГМПС можете да получите от: Shea Gopaul, info@global-apprenticeships.org , тел.: 0041-22-929-0010, или от Секретариата на МОР на тел.: 0041-22-929-0000.

Приложения:

Въпроси и отговори за мрежата

Промоционална брошура

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейската група за арбитраж заседава в БТПП
Програмата включва актуални въпроси, свързани с издигане ролята на арбитража като съвременен способ за разрешаване на търговски спорове Още
Среща с новоназначения търговско-икономически съветник в Посолството на Испания
Покана за присъединяване към Глобалната мрежа за професионални стажове
Инициатива на МОР под мотото „Професионални умения за бизнеса – работа за младите” Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация от Одринската търговско-промишлена камара посети Търговско-промишлена камара – Пловдив
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Публикуван е проект на Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България
Предложената визия е за развитие на отрасъла за десетгодишен период Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Заседание на Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система се състоя в МТСП
Според специалистите е необходимо да се спазва принципът за равнопоставеност на всички членове на осигурителната система Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Месец на Eдинния пазар 2013 г.
Интерактивните дебати предлагат на участниците редица начини за взаимодействие със създателите на политики Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационен семинар относно прилагането на европейската Директива за забавените плащания
Информационно турне „Европейските информационни мрежи без граници”
Бизнес делегация ще посети Кралство Йордания