Брой 193 (450), 04-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Публикуван е проект на Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България


На интернет страницата на Министерството на регионалното развитие е публикуван проект на Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България и приложенията към нея.

Текстът може да бъде намерен на следния интернет адреса на министерството в раздел Нормативни актове – Проекти на нормативни актове (http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=32), както и на Портала за обществени консултации (http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1049)

Коментари и предложения по документа могат да бъдат изпращани в 30-дневен срок на имейл NDimitrova@mrrb.government.bg

Публикуването на проекта е втори етап от съгласуването на стратегията с всички страни, ангажирани и участващи в управлението и развитието на сектор ВиК у нас.

Досега тя беше представена на дискусии, проведени в градовете Бургас, Велико Търново, Враца и Пловдив и Благоевград. Предложената в текста визия за развитие на отрасъла за десетгодишен период е обсъдена и със заинтересовани лица от Югозападния район за планиране. В обсъжданията участваха представители на асоциациите по ВиК, ВиК оператори, областни управители, кметове на общини и неправителствени организации. Направените от тях коментари вече са обобщени и ще бъдат отразени в документа. 

До края на месеца предстои провеждането на публично обсъждане и в София.

Проектът на Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията и приложенията към нея са разработени в рамките на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез европейския Кохезионен фонд.

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейската група за арбитраж заседава в БТПП
Програмата включва актуални въпроси, свързани с издигане ролята на арбитража като съвременен способ за разрешаване на търговски спорове Още
Среща с новоназначения търговско-икономически съветник в Посолството на Испания
Покана за присъединяване към Глобалната мрежа за професионални стажове
Инициатива на МОР под мотото „Професионални умения за бизнеса – работа за младите” Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация от Одринската търговско-промишлена камара посети Търговско-промишлена камара – Пловдив
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Публикуван е проект на Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България
Предложената визия е за развитие на отрасъла за десетгодишен период Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Заседание на Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система се състоя в МТСП
Според специалистите е необходимо да се спазва принципът за равнопоставеност на всички членове на осигурителната система Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Месец на Eдинния пазар 2013 г.
Интерактивните дебати предлагат на участниците редица начини за взаимодействие със създателите на политики Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационен семинар относно прилагането на европейската Директива за забавените плащания
Информационно турне „Европейските информационни мрежи без граници”
Бизнес делегация ще посети Кралство Йордания