Брой 43 (803), 05-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Социалният диалог в Европа: заедно към ново начало


Днес Европейската комисия организира конференция на високо равнище в Брюксел, на която ще се срещнат ръководители на национални и европейски организации на работодателите и работниците, членове на Европейския парламент и представители на латвийското председателство на Съвета на ЕС

Конференцията, озаглавена „Ново начало за социалния диалог“, е важна стъпка напред към укрепването и задълбочаването на диалога с широк кръг от представители на социалните партньори. Целта на срещата е да се потърсят отговори на икономическите и социалните предизвикателства, пред които е изправена Европа, както е определено в политическите насоки и работната програма на Европейската комисия.

Заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог, Валдис Домбровскис заяви: „Тази конференция на високо равнище е първата от редица стъпки, с които Комисията ще потвърди ангажимента си за взаимодействие с работодателите и работниците при разработването на политиките, които засягат всички нас. Това става все по-важно, особено като се има предвид мандатът на Комисията в рамките на икономическото управление на ЕС, както и предизвикателството за трайно възстановяване на европейската икономика по един устойчив и справедлив начин.“

Комисарят за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „Икономическите и социалните предизвикателства на днешния ден изискват интензивен социален диалог както на европейско, така и на национално ниво. Когато социалният диалог е силен, икономиките са по-конкурентоспособни и социално устойчиви. Участието на социалните партньори в разработването и прилагането на политиките е от ключово значение за укрепване на конкурентоспособността и справедливостта и е предпоставка за функционирането на социалната пазарна икономика на Европа“.

Конференцията ще събере повече от 400 участници, които имат за задача да посочат какъв ще бъде приносът на социалния диалог в шест конкретни области: европейския семестър; колективните трудови правоотношения и изграждането на капацитет на национално равнище; макроикономическата стратегия на ЕС; социалния диалог и по-доброто законотворчество; единния цифров пазар и нуждите от умения, образование и обучение в условията на променяща се работна среда.

В своето заключително слово председателят Юнкер ще изложи възгледите си относно ключовата роля на социалния диалог в посрещането на предизвикателствата пред Европа.

Контекст

Ефективният социален диалог е крайъгълен камък на европейския социален модел. Той е предпоставка за функционирането на социалната пазарна икономика на Европа и е от ключово значение за насърчаване на конкурентоспособността и справедливостта.

Вече съществуват добре развити тристранни и двустранни структури, чиято работа дава осезаеми резултати, в това число редица споразумения, прилагани чрез законодателството на ЕС. През последните години обаче трудната социално-икономическа среда възпрепятства значително социалния диалог. Комисията се ангажира да работи в по-тясно сътрудничество със социалните партньори, за да се подобрят качеството и ефективността на социалния диалог на всички равнища, както и за да се намерят общи решения за основните предизвикателства, пред които е изправена Европа.

Председателят Юнкер пое ангажимент пред Европейския парламент да бъде даден нов старт на социалния диалог. Политическите насоки и работната програма на Комисията, както и вътрешната ѝ организация, отразяват този ангажимент.

За повече информация: Социален диалог в ЕС: Въпроси и отговори

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП – домакин на първото състезание по международен търговски арбитраж в София
В надпреварата участваха отбори от България, Македония и Румъния Още
Покана за участие в Българо-македонски бизнес форум на 12 март
Македонските фирми са с интереси за сътрудничество в металургията, химията , фармацията, козметиката... Още
Нови членове на Палатата
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
3 вина бяха отличени с престижния приз „Златен ритон“ в тазгодишния конкурс на „Винария“
Винените предприятия у нас се увеличават и спечелените от тях международни отличия през миналата година са над 150 Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството прие промени в Закона за опазване на околната среда
Оптимизиране на понятието за обекти с обществено предназначение, които са предмет на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС Още
Одобрени са промени в Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Ще се подобри контролът на средства за измерване, използвани в здравеопазването, в сферата на обществената безопасност, за защитата на околната среда... Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Консултативният цинизъм на администрацията
Автор: Светла Костадинова, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Социалният диалог в Европа: заедно към ново начало
Днес ЕК организира конференция на високо равнище в Брюксел за задълбочаването на диалога с широк кръг от представители на социалните партньори Още