Брой 43 (803), 05-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Одобрени са промени в Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол


Правителството одобри промени в Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. С тях се усъвършенства правното регулиране на контрола на средствата за измерване.

Очаква се намаляване на административната тежест върху лицата със задължения по действащото законодателство за пускане на пазара на средства за измерване, законно предлагани на пазара в други държави-членки. На практика ще бъде приложен принципът едно измерване – един сертификат – свободно движение на стоки.

Правното регулиране на метрологичния контрол е допълнено по отношение на средствата за измерване, предназначени за контрол на скоростта на моторните превозни средства, за отчитане на задълженията на данъчнозадължени лица по ЗДДС, извършващи продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход и други. Допълненията в проекта включват разработване на подробни метрологични и технически изисквания, на които трябва да отговарят средства за измерване, регламентирани в нормативни актове, които не прилагат  Закона за измерванията, но които препращат към законодателството в областта на измерванията, в частност към Наредбата по отношение на провеждането на метрологичния контрол.

С приемането на акта ще се подобри като цяло контролът на средства за измерване, използвани в здравеопазването, в сферата на обществената безопасност, за защитата на околната среда, в областта на публичните вземания и търговските плащания, а с това – и точността и достоверността на измерванията в посочените сфери.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП – домакин на първото състезание по международен търговски арбитраж в София
В надпреварата участваха отбори от България, Македония и Румъния Още
Покана за участие в Българо-македонски бизнес форум на 12 март
Македонските фирми са с интереси за сътрудничество в металургията, химията , фармацията, козметиката... Още
Нови членове на Палатата
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
3 вина бяха отличени с престижния приз „Златен ритон“ в тазгодишния конкурс на „Винария“
Винените предприятия у нас се увеличават и спечелените от тях международни отличия през миналата година са над 150 Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството прие промени в Закона за опазване на околната среда
Оптимизиране на понятието за обекти с обществено предназначение, които са предмет на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС Още
Одобрени са промени в Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Ще се подобри контролът на средства за измерване, използвани в здравеопазването, в сферата на обществената безопасност, за защитата на околната среда... Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Консултативният цинизъм на администрацията
Автор: Светла Костадинова, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Социалният диалог в Европа: заедно към ново начало
Днес ЕК организира конференция на високо равнище в Брюксел за задълбочаването на диалога с широк кръг от представители на социалните партньори Още