Брой 214 (724), 06-11-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Д-р Раджендра Пачаури, водещ експерт за климата: Нуждаем се от действия сега


Раджендра Пачаури, председател на Междуправителствения съвет за измененията в климата. През 2007 г. съветът получи Нобелова награда за мир.

Планетата може да се затопли с 4,8 градуса Целзий до 2100 г., което да доведе до покачване на морското ниво с до 82 см, посочва петият доклад на експертния съвет на ООН за оценка на промените в климата, публикуван на 2 ноември. Председателят на съвета Раджендра Пачаури представи доклада на конференция в Европейския парламент на 4 ноември. В интервю д-р Пачаури изтъкна, че за учените няма спор за глобалното затопляне и причините за него и призова за незабавни мерки срещу задаващата се катастрофа. Следва интервюто:

Как Европейският парламент може да подкрепи напредъка към ново световно споразумение за климата, което ще бъде подготвено на конференцията в Лима през декември?

Надявам се Европейският парламент и другите институции на ЕС да погледнат научните заключения в доклада и да ги доведат до вниманието на онези, които вземат решения. Това би било сериозен принос.

Позициите на развиващите се и на развитите страни за поделянето на отговорността за намаляването на емисиите се различават. Има ли решение?

Точно това е причината преговорите да продължават толкова дълго. Мисля, че всички ние трябва да осъзнаем, че сме жители на планетата Земя и че няма да избегнем отражението на климатичните промени.

ЕС е много влиятелен участник в процеса. Най-добре би било да се даде пример на останалия свят. Ако решенията бъдат приложени на практика и се покаже, че те са постижими и не накърняват икономиката, това би изпратило много силно послание.

Какво бихте казали на онези, които не вярват, че човешката дейност влияе върху климата?

На този свят всеки има право на мнение, но тежестта на научния консенсус по въпроса е съкрушителна. Ние сме заявили наистина ясно, че вероятността по-голямата част от затоплянето от средата на миналия век да се дължи на човека е изключително голяма. Когато казваме „изключително голяма“, ние определяме вероятност от над 95%.

Смятам, че това трябва да убеди хората в научната действителност на климатичните изменения и на това кой ги причинява. Надявам се хората да приемат това и да продължат напред. Наистина се нуждаем от действия сега.

---------------------
Конференцията в Лима ще се проведе от 1 до 12 декември и има за задача да подготви световно споразумение, което да бъде сключено в Париж през следващата година. Комисията по околна среда на ЕП гласува на 5 ноември резолюция по темата.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
До 9 ноември в НДК се провежда изложението "Доверете се на българското”
Въпреки свитото потребление купувачите остават верни на българските производители Още
БТПП подготвя изданието „Календар на панаирите и изложбите в България 2015”
Информация на български и английски език за панаири, изложения, салони, базари, фестивали и други прояви, провеждани в България Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Сдруженията за частна охранителна дейност ще отбележат Деня на охранителя – 11 ноември
Усилията са в посока обединяване на становищата им относно необходимите законодателни промени Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2015 г.
На основание на Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема: "Стандарти за системи за управление и възможност на организациите да реагират ефективно при инциденти и кризи"
14 ноември, Български институт за стандартизация Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Проект по ОПАК осигури свързаност между търговския и имотния регистър
Агенцията по вписванията приключи проект за развитие и внедряване на нови електронни услуги за бизнеса и гражданите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Набиране на проектни предложения в рамките на Инструмента за МСП по програма „Хоризонт 2020“
Подкрепата е насочена към високо иновативни и с висок темп на растеж МСП, които имат амбиции да се развиват в световен мащаб Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нови електронни услуги на Патентно ведомство на Република България
Разработени са съвместно с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Д-р Раджендра Пачаури, водещ експерт за климата: Нуждаем се от действия сега
Комисията по околна среда на Европейския парламент гласува на 5 ноември резолюция по темата Още