Брой 214 (724), 06-11-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2015 г.


На сайта на НАП е публикувана  Заповед № РД 07-324/21.10.2014 г. относно определяне на праговете за деклариране по система Интрастат за 2015 г.   за всеки от двата потока – „изпращания” (износ) и „пристигания” (внос), както следва:

1. Прагът за деклариране по системата Интрастат за 2015 година са, както следва:

  •   за поток „Изпращания”  е 220 000 лева;
  •  за поток „Пристигания”  е 370 000 лева.

 2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2015 г. са :

  •  за поток „Изпращания” е 10 600 000 лева;
  •  за поток „Пристиганията” е 5 300 000 лева.

3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2015 г. е 390 /триста и деветдесет/ лева.

Най-важното за системата Интрастат  в европейското и българско законодателство вижте тук.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
До 9 ноември в НДК се провежда изложението "Доверете се на българското”
Въпреки свитото потребление купувачите остават верни на българските производители Още
БТПП подготвя изданието „Календар на панаирите и изложбите в България 2015”
Информация на български и английски език за панаири, изложения, салони, базари, фестивали и други прояви, провеждани в България Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Сдруженията за частна охранителна дейност ще отбележат Деня на охранителя – 11 ноември
Усилията са в посока обединяване на становищата им относно необходимите законодателни промени Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2015 г.
На основание на Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема: "Стандарти за системи за управление и възможност на организациите да реагират ефективно при инциденти и кризи"
14 ноември, Български институт за стандартизация Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Проект по ОПАК осигури свързаност между търговския и имотния регистър
Агенцията по вписванията приключи проект за развитие и внедряване на нови електронни услуги за бизнеса и гражданите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Набиране на проектни предложения в рамките на Инструмента за МСП по програма „Хоризонт 2020“
Подкрепата е насочена към високо иновативни и с висок темп на растеж МСП, които имат амбиции да се развиват в световен мащаб Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нови електронни услуги на Патентно ведомство на Република България
Разработени са съвместно с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Д-р Раджендра Пачаури, водещ експерт за климата: Нуждаем се от действия сега
Комисията по околна среда на Европейския парламент гласува на 5 ноември резолюция по темата Още