Брой 214 (724), 06-11-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Семинар на тема: "Стандарти за системи за управление и възможност на организациите да реагират ефективно при инциденти и кризи"


Българският институт за стандартизация организира семинар на тема: „Стандарти за системи за управление и възможност на организациите да реагират ефективно при инциденти и кризи. Непрекъснатост на дейността”, който ще се проведе на 14.11.2014 г. от 10:00 ч. в зала 2 на Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

През последните години сме свидетели на много бедствия, терористични атаки и други големи инциденти, които показаха колко е важно да се реагира ефективно и ефикасно на тези ситуации, за да се спаси човешки живот, да се смекчат вреди и щети и да се осигури основно равнище на непрекъснатост на критични обществени функции. Ефикасната реакция при кризи се нуждае от структурирано командване и управление, координация и сътрудничество, за да се гарантира сигурност за изпълнението на командните процеси и да се подпомогнат информационните потоци между взаимодействащите си организации.

Ефикасната подготовка за инциденти и програмата за управление на непрекъснатостта на дейностите могат да се реализират с прилагането на стандарта БДС ISO 22301:2013 „Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания”, който е приложим за организации от различен вид и големина. От октомври 2014 г. ISO 22301:2012 вече е приет и като европейски стандарт EN ISO 22301:2014.

Този международен стандарт за управление на непрекъснатостта на дейността определя изискванията за планиране, установяване, внедряване, действие, мониторинг/наблюдение, преглед, поддържане и непрекъснато подобряване на документирана система за управление за защита, намаляване вероятността от поява, подготовка за реакция и възстановяване от разрушителни инциденти след възникването им. Непрекъснатостта на дейността допринася за по-гъвкаво общество като цяло.

Стандартът може да се използва и за оценяване на способността на дадена организация да удовлетвори собствената си потребност от непрекъснатост на дейностите и изпълнение на задължения, произтичащи от нормативни актове.

На семинара ще бъде представена и най-новата информация за разработването на проекта на ISO 34001 „Системи за управление на сигурността”.

 Лектор на семинара ще бъде Славчо Ненков, сертифициран одитор по IRCA (Международен регистър на сертифицираните одитори).

Участниците в семинара ще получат безплатно официалното издание на БДС ISO 22301:2013, както и удостоверения за участие.

Такса за участие в семинара:

120.00 лв. с ДДС

За всеки следващ участник от една организация:

 96.00 лв. с ДДС

За членове на БИС

 96.00 лв. с ДДС

Желаещите да участват е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея адрес най-късно до 12.11.2014 г.

Програма на семинара

Регистрационна карта

 

НОВИНИ ОТ БТПП
До 9 ноември в НДК се провежда изложението "Доверете се на българското”
Въпреки свитото потребление купувачите остават верни на българските производители Още
БТПП подготвя изданието „Календар на панаирите и изложбите в България 2015”
Информация на български и английски език за панаири, изложения, салони, базари, фестивали и други прояви, провеждани в България Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Сдруженията за частна охранителна дейност ще отбележат Деня на охранителя – 11 ноември
Усилията са в посока обединяване на становищата им относно необходимите законодателни промени Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2015 г.
На основание на Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема: "Стандарти за системи за управление и възможност на организациите да реагират ефективно при инциденти и кризи"
14 ноември, Български институт за стандартизация Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Проект по ОПАК осигури свързаност между търговския и имотния регистър
Агенцията по вписванията приключи проект за развитие и внедряване на нови електронни услуги за бизнеса и гражданите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Набиране на проектни предложения в рамките на Инструмента за МСП по програма „Хоризонт 2020“
Подкрепата е насочена към високо иновативни и с висок темп на растеж МСП, които имат амбиции да се развиват в световен мащаб Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нови електронни услуги на Патентно ведомство на Република България
Разработени са съвместно с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Д-р Раджендра Пачаури, водещ експерт за климата: Нуждаем се от действия сега
Комисията по околна среда на Европейския парламент гласува на 5 ноември резолюция по темата Още