Брой 214 (724), 06-11-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Проект по ОПАК осигури свързаност между търговския и имотния регистър


Агенцията по вписванията приключи проект за развитие и внедряване на нови електронни услуги за бизнеса и гражданите. С подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) са въведени нови функционалности на информационната система на Търговския регистър . Те ще подобрят взаимодействието между Агенцията и останалите ведомства, така че значително да се редуцира документооборотът на хартия. На компаниите все по-рядко ще им се налага да изискват издаването на едни и същи документи, които вече ще могат да се теглят по служебен път. От внедрените подобрения в софтуера на агенцията ще могат да се възползват всички търговци, които оперират на територията на страната и на Европейския съюз. Целта е подобряването на условията за развиване на бизнеса в страната и в дългосрочен план стимулиране на икономическия растеж и заетостта. Софтуерът на агенцията заработи и на английски език, което ще подобри взаимодействието между местните търговци и чуждестранните им партньори.

„Предвидените нови функционалности на информационната система на Търговския регистър  са необходими и обосновани с оглед изпълнение на изискванията на българското законодателство и улесняване на потребителите при работа с регистъра", каза ръководителят на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър при откриването на днешната заключителна пресконференция. Тя подчерта, че е необходимо да се работи в посока на това да се намали големият брой откази които получават търговците при регистриране на определени заявки. Този проблем е отчетен в проведения в рамките на проекта анализ на текущото състояние на информационната система на Търговския регистър и степента на съответствие с изискванията на законодателството. Експертите на агенцията и изпълнителите по проекта са изследвали и анализирали 5600 отказа, за да се видят причините, поради които бизнесът не успява да спази нормативните изисквания. Очаква се броят на отказите чувствително да се намали с въвеждането на новата онлайн система.

Служителите на агенцията ще имат достъп и до съдебната практика в областта на търговското право, за да могат да взимат максимално бързо решения при разрешаването на определени казуси при работата си с бизнеса. Това би съкратило чувствително времето за обработка на заявките на търговските компании. Проектът № А11-31-19/17.02.2012 г. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията" осигури също така свързаност между Търговския и Имотния регистър, която не съществуваше до този момент. За осъществяването на проекта по ОПАК са предоставени 1 152 719 лв.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
До 9 ноември в НДК се провежда изложението "Доверете се на българското”
Въпреки свитото потребление купувачите остават верни на българските производители Още
БТПП подготвя изданието „Календар на панаирите и изложбите в България 2015”
Информация на български и английски език за панаири, изложения, салони, базари, фестивали и други прояви, провеждани в България Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Сдруженията за частна охранителна дейност ще отбележат Деня на охранителя – 11 ноември
Усилията са в посока обединяване на становищата им относно необходимите законодателни промени Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2015 г.
На основание на Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема: "Стандарти за системи за управление и възможност на организациите да реагират ефективно при инциденти и кризи"
14 ноември, Български институт за стандартизация Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Проект по ОПАК осигури свързаност между търговския и имотния регистър
Агенцията по вписванията приключи проект за развитие и внедряване на нови електронни услуги за бизнеса и гражданите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Набиране на проектни предложения в рамките на Инструмента за МСП по програма „Хоризонт 2020“
Подкрепата е насочена към високо иновативни и с висок темп на растеж МСП, които имат амбиции да се развиват в световен мащаб Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нови електронни услуги на Патентно ведомство на Република България
Разработени са съвместно с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Д-р Раджендра Пачаури, водещ експерт за климата: Нуждаем се от действия сега
Комисията по околна среда на Европейския парламент гласува на 5 ноември резолюция по темата Още