Брой 106 (616), 06-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

47 млн. евро от регионалните фондове за транспортен проект, свързващ Крайова с моста Видин Калафат


Европейската комисия одобри финансиране от Европейския фонд за регионално развитие в общ  размер от 47 милиона евро за разгръщане на пътната инфраструктура между Крайова и Калафат в югозападна Румъния. Националният път DN56, който е част от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), е единствената връзка между Крайова и моста Видин-Калафат, свързващ съседните региони на България и Румъния.

Мостът Видин-Калафат, наричан още „Нова Европа“, е от изключително стратегическо значение за ЕС — основна връзка по приоритетен маршрут, който започва от Северна Европа, Балтийските държави, минава през Централна Европа, Румъния и България и стига до Гърция. Инвестициите за моста, направени от ЕС, възлизат на 106 милиона евро. Подобрената пътна мрежа между Крайова и Калафат ще осигури по-голям достъп до моста и ще разгърне  растежа и конкурентоспособността в региона.

Допълнителна информация  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в 115-та Пленарна асамблея и редовно заседание на Борда на директорите на Европалати
Европейският парламент на предприятията ще се проведе на 16 октомври в Брюксел Още
Покана за участие в бизнес делегация до Истанбул - 24 -25 юни 2014 г.
В рамките на посещението се предвижда участие в бизнес форум и двустранни срещи Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Общото събрание на Търговско-промишлена палата - Стара Загора прие насоки за дейността на организацията
Ще продължи взаимодействието с Регионалния академичен център на БАН в Стара Загора, осъществяващ иновативна политика и пряка връзка с бизнеса Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската асоциация на рекламодателите раздаде първите си годишни награди
Отличия бяха присъдени в категориите "Нов продукт", "Нова услуга", "Нова корпоративна марка", "Ребрандинг на продукт", "Корпоративен ребрандинг" Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Министерство на финансите: България устойчиво покрива четирите числови критерия за членство в Eврозоната
Петият, нечислов критерий за валутния курс България не го изпълнява, тъй като условието за покриването му е страната 2 години да бъде във валутния механизъм ERM II Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Българската банка за развитие ще предоставя ресурс на кредитни кооперации
Вече са готови и първите проекти, които ще бъдат финансирани по този нов продукт Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Становище на Българския институт за стандартизация относно обучения по ISO/DIS 9001:2015
До излизането на окончателното издание на ISO 9001:2015 всякакви предложения за обучения по разработваните проекти на стандарта крият рискове за представяне на непълна информация Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
47 млн. евро от регионалните фондове за транспортен проект, свързващ Крайова с моста Видин Калафат
Подобрената пътна мрежа ще осигури по-голям достъп до моста „Нова Европа“ и ще разгърне растежа и конкурентоспособността в региона Още