Брой 106 (616), 06-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Становище на Българския институт за стандартизация относно обучения по ISO/DIS 9001:2015


Във връзка с появили се предложения за обучение по разработвания проект на международния стандарт ISO DIS 9001:2015*  Българският институт за стандартизация (БИС) се обръща към всички потребители на стандарта със становището, че обявеният от ISO срок за окончателното завършване на работата по техническото преразглеждане на стандарта е  ноември 2015 г. До излизането на окончателното издание на ISO 9001:2015 всякакви предложения за курсове и обучения по разработваните проекти на стандарта крият рискове за представяне на непълна и неокончателна информация на потребителите и необходимостта от повторни допълнителни финансови разходи за обучение и внедряване на променените изискванията след окончателното публикуване на официалното издание в края на 2015 г.

Публикуваният проект ISO DIS 9001 сега е на етап „Обществено допитване”. На този етап всички заинтересовани страни могат да предоставят коментари и становища, които ще бъдат разгледани и взети предвид преди публикуването на окончателния текст на стандарта, което е планирано за края на 2015 г., ако няма непредвидени забавяния. БИС обръща внимание, че се очакват много становища от всички страни-членки на ISO, предвид изключителната популярност на стандарта и широкото му приложение по целия свят. Тези становища могат да доведат до съществена промяна на текста на проекта.

Следва да се има предвид и публикуваното решение относно 3-годишния преходен период за преминаване към новото издание на стандарта – до края на 2018, одобрен от ISO и IAF. Именно в рамките на този преходен период потребителите и сертифицираните организации следва да се запознаят с новото издание, да преценят необходимостта от промени съобразно действащите системи за управление и да предприемат съответните действия за постигане на съответствие с новото издание на стандарта. Всички сертификати, издадени по сега действащия стандарт ISO 9001:2008, остават валидни в рамките на преходния период, т.е. до края на 2018 г.

------------------
* Проект на ISO 9001:2015, който ще замени съществуващия стандарт ISO 9001:2008

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в 115-та Пленарна асамблея и редовно заседание на Борда на директорите на Европалати
Европейският парламент на предприятията ще се проведе на 16 октомври в Брюксел Още
Покана за участие в бизнес делегация до Истанбул - 24 -25 юни 2014 г.
В рамките на посещението се предвижда участие в бизнес форум и двустранни срещи Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Общото събрание на Търговско-промишлена палата - Стара Загора прие насоки за дейността на организацията
Ще продължи взаимодействието с Регионалния академичен център на БАН в Стара Загора, осъществяващ иновативна политика и пряка връзка с бизнеса Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската асоциация на рекламодателите раздаде първите си годишни награди
Отличия бяха присъдени в категориите "Нов продукт", "Нова услуга", "Нова корпоративна марка", "Ребрандинг на продукт", "Корпоративен ребрандинг" Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Министерство на финансите: България устойчиво покрива четирите числови критерия за членство в Eврозоната
Петият, нечислов критерий за валутния курс България не го изпълнява, тъй като условието за покриването му е страната 2 години да бъде във валутния механизъм ERM II Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Българската банка за развитие ще предоставя ресурс на кредитни кооперации
Вече са готови и първите проекти, които ще бъдат финансирани по този нов продукт Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Становище на Българския институт за стандартизация относно обучения по ISO/DIS 9001:2015
До излизането на окончателното издание на ISO 9001:2015 всякакви предложения за обучения по разработваните проекти на стандарта крият рискове за представяне на непълна информация Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
47 млн. евро от регионалните фондове за транспортен проект, свързващ Крайова с моста Видин Калафат
Подобрената пътна мрежа ще осигури по-голям достъп до моста „Нова Европа“ и ще разгърне растежа и конкурентоспособността в региона Още