Брой 106 (616), 06-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Общото събрание на Търговско-промишлена палата - Стара Загора прие насоки за дейността на организацията


Членовете на Търговско-промишлена палата - Стара Загора проведоха Общо събрание на 5 юни в конферентната зала на комплекс Зеленият хълм. Те приеха единодушно Отчет на Управителния съвет за дейността на Палатата за 2013 г.; Доклад на Контролния съвет за дейността на работодателската организация за изминалата година; Доклад на одитора; Насоки за дейността на Търговско-промишлена палата - Стара Загора за 2014 г. и Проект на бюджет за 2014 г.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора продължи да утвърждава позицията си на уважавана и търсена институция за бизнес информация, консултации и активно съдействие при решаване на широк кръг въпроси както от малки и средни фирми и отделни предприемачи, така и от големи фирми и организации от всички сфери в региона. Това заяви председателят на Управителния съвет на Палатата Олег Стоилов.

Работодателската организация предлага широк кръг административни, информационни и консултантски услуги в полза на бизнеса в региона на Стара Загора и извън него. Тя създаде преди 3 години своето звено „Управление на околната среда”, което активно предлага услуги на бизнеса и на общини от различни региони на страната. Ново в дейността на звеното е разработеният абонаментен пакет „Екологична устойчивост”. Фирмите могат да получат компетентни консултации, за да бъде дейността им съобразена с изискванията на закона. Също така получават подкрепа за воденето на задължителната отчетна документация и съдействие при разработването на регистрационни и разрешителни режими, съобщи Светлозар Димов, експерт по екология в Търговско-промишлена палата - Стара Загора. Абонаментните пакети са два вида: за фирми, които генерират отпадъци, и за дружества, които ги рециклират.

На Общото събрание бяха направени две промени в състава на Управителния съвет. Досегашните членове Светла Апостолова и Донка Колева бяха освободени по тяхно искане, заради голяма ангажираност. На тяхно място бяха избрани Благовеста Шинева и Станимир Танев.

Инж. Благовеста Шинева е управител на Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС). Тя е член на управителния съвет на  Български институт за стандартизация; член на Национален съвет по метрология към Министъра на икономиката и енергетиката; председател на Форума на нотифицираните органи в България.

Инж. Станимир Танев е собственик и управител на Иностар ЕООД - фирма, която се занимава с проектантски и инженерингови услуги. Той е инженер-химик и биотехнолог, има специализация по аквакултури. Член е на Камарата на инженерите за инвестиционно проектиране, също така е пълноправен проектант по химия и биотехнологии. Притежава множество авторски свидетелства. Иностар ЕООД в момента изпълнява проект по оперативна програма Конкурентоспособност, схема Иновативни предприятия.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в 115-та Пленарна асамблея и редовно заседание на Борда на директорите на Европалати
Европейският парламент на предприятията ще се проведе на 16 октомври в Брюксел Още
Покана за участие в бизнес делегация до Истанбул - 24 -25 юни 2014 г.
В рамките на посещението се предвижда участие в бизнес форум и двустранни срещи Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Общото събрание на Търговско-промишлена палата - Стара Загора прие насоки за дейността на организацията
Ще продължи взаимодействието с Регионалния академичен център на БАН в Стара Загора, осъществяващ иновативна политика и пряка връзка с бизнеса Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската асоциация на рекламодателите раздаде първите си годишни награди
Отличия бяха присъдени в категориите "Нов продукт", "Нова услуга", "Нова корпоративна марка", "Ребрандинг на продукт", "Корпоративен ребрандинг" Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Министерство на финансите: България устойчиво покрива четирите числови критерия за членство в Eврозоната
Петият, нечислов критерий за валутния курс България не го изпълнява, тъй като условието за покриването му е страната 2 години да бъде във валутния механизъм ERM II Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Българската банка за развитие ще предоставя ресурс на кредитни кооперации
Вече са готови и първите проекти, които ще бъдат финансирани по този нов продукт Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Становище на Българския институт за стандартизация относно обучения по ISO/DIS 9001:2015
До излизането на окончателното издание на ISO 9001:2015 всякакви предложения за обучения по разработваните проекти на стандарта крият рискове за представяне на непълна информация Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
47 млн. евро от регионалните фондове за транспортен проект, свързващ Крайова с моста Видин Калафат
Подобрената пътна мрежа ще осигури по-голям достъп до моста „Нова Европа“ и ще разгърне растежа и конкурентоспособността в региона Още