Брой 106 (616), 06-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Министерство на финансите: България устойчиво покрива четирите числови критерия за членство в Eврозоната


България устойчиво покрива четирите числови критерия за членство в еврозоната. Това се посочва в Конвергентните доклади на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия (ЕК), публикувани на 4 юни 2014 година. Това са вторите два подобни доклада на ЕК и ЕЦБ след тези през 2012 г., които потвърждават,  че България покрива всички числови критерии на еврозоната.  

През 2010 г. докладите посочват, че по три от числовите критерии България е над референтните стойности, като изключение прави единствено съотношението държавен дълг към БВП. Конвергентните доклади от 2008 г. констатират, че три от икономическите показатели на България покриват Маастрихтските критерии - бюджетен дефицит, държавен дълг към БВП и дългосрочен лихвен процент. Освен четирите числови критерия, има и пети - нечислов - критерий за валутния курс, като условието за покриването му е страната 2 години да бъде във валутния механизъм ERM II и поради тази причина България не го изпълнява.

България заедно с Литва, Чехия и Швеция е една от страните извън еврозоната, които изпълняват всички числови критерии за членство. Според експертите на двете институции страната ни успешно изпълнява критерия за ценова стабилност с годишна инфлация до май т. г. от -0,8% при референтна стойност от 1,7 процента. Бюджетният ни дефицит за 2013 г. е в размер на 1,5% от БВП и под референтната стойност от 3%. Дългосрочният лихвен процент на България за периода май 2013 г. - април 2014 г. е средно 3,5% - под референтната стойност от 6,2% според критерия за конвергенция на дългосрочните лихвени проценти. Съотношението брутен държавен дълг/БВП е 18,9%, значително под референтната стойност от 60% и е вторият най-нисък дълг сред страните от ЕС. Полша, Румъния, Унгария и Хърватия не покриват по един или два критерия. Според докладите Литва отговаря на конвергентните критерии и се очаква да се присъедини към еврозоната от 1 януари 2015 г., а Швеция още при създаването на еврото не идентифицира приемането на общата валута като цел.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в 115-та Пленарна асамблея и редовно заседание на Борда на директорите на Европалати
Европейският парламент на предприятията ще се проведе на 16 октомври в Брюксел Още
Покана за участие в бизнес делегация до Истанбул - 24 -25 юни 2014 г.
В рамките на посещението се предвижда участие в бизнес форум и двустранни срещи Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Общото събрание на Търговско-промишлена палата - Стара Загора прие насоки за дейността на организацията
Ще продължи взаимодействието с Регионалния академичен център на БАН в Стара Загора, осъществяващ иновативна политика и пряка връзка с бизнеса Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската асоциация на рекламодателите раздаде първите си годишни награди
Отличия бяха присъдени в категориите "Нов продукт", "Нова услуга", "Нова корпоративна марка", "Ребрандинг на продукт", "Корпоративен ребрандинг" Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Министерство на финансите: България устойчиво покрива четирите числови критерия за членство в Eврозоната
Петият, нечислов критерий за валутния курс България не го изпълнява, тъй като условието за покриването му е страната 2 години да бъде във валутния механизъм ERM II Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Българската банка за развитие ще предоставя ресурс на кредитни кооперации
Вече са готови и първите проекти, които ще бъдат финансирани по този нов продукт Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Становище на Българския институт за стандартизация относно обучения по ISO/DIS 9001:2015
До излизането на окончателното издание на ISO 9001:2015 всякакви предложения за обучения по разработваните проекти на стандарта крият рискове за представяне на непълна информация Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
47 млн. евро от регионалните фондове за транспортен проект, свързващ Крайова с моста Видин Калафат
Подобрената пътна мрежа ще осигури по-голям достъп до моста „Нова Европа“ и ще разгърне растежа и конкурентоспособността в региона Още