Брой 27 (284), 07-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Техническа среща във връзка с преговорите на България с ЕК относно споразумението за партньорство 2014 – 2020 г.


Ден преди днешното заседание на Европейския съвет за многогодишната финансова рамка (МФР) 2014 - 2020 г., представители на българското правителство и Европейската комисия проведоха работна среща във връзка с преговорите за следващия програмен период. Водеща беше темата за приоритетите на България, които да бъдат финансирани чрез европейските фондове до 2020 г. В хода на разговорите беше обсъден напредъкът на българската страна в планирането на следващия програмен период и програмирането на финансовите инструменти, чрез които ще се реализират поставените цели.

Специално внимание беше отделено на стратегическата визия за развитие на отделните сектори и видовете инвестиции, които могат да допринесат за икономическото и социално развитие на страната. Разгледано беше и изпълнението на предварителните условия, поставени от комисията. Това са изисквания, които обвързват използването на европейските средства с провеждане на ключови реформи в страните-членки, които ще гарантират ефективността на инвестициите.

„Стремежът на администрацията е максимално бързо да договори основните детайли за приоритетните сфери, които ще бъдат съ-финансирани с европейски средства, за да може да бъде готов окончателният вариант на Споразумението още с приемането на регламентите от ЕК в началото на лятото. Основна задача е и работата по текстовете на всички нови оперативни програми, за да имаме готовност за сключване на Споразумението за партньорство до края на тази година", заяви министър Дончев. „Само тогава ще бъдем в състояние да започнем изпълнението новия програмен период още в самото му начало."

Контекст
В края на миналата година Европейската комисия представи своята официална позиция за разработването на Договора за партньорство и приоритетите, които ще бъдат финансирани с фондовете на ЕС в България през следващия програмен период. С представянето на документа беше поставено началото на преговорите на страната с ЕК относно областите на финансиране на оперативните програми до 2020 г. В Позицията Европейската комисия представи своите виждания относно основните приоритети за финансиране в България, които да стимулират икономически растеж, заетост и подобряване на бизнес средата. Комисията очерта пет взаимно подсилващи се приоритети за финансиране с потенциален принос за устойчив растеж и създаване на работни места. Приоритетните сфери са свързани с участието на пазара на труда, благоприятната за иновации бизнес среда, развитието на инфраструктурата, ефективността на управлението на ресурсите в икономиката и капацитета на публичната администрация и съдебната система. 

НОВИНИ ОТ БТПП
За БТПП са важни въпросите за киберсигурността на бизнеса и защитата на информационната инфраструктура
Информационните мрежи се нуждаят от адекватни мерки за защита срещу кибер атаки, прекъсвания на връзките и инциденти Още
БТПП има свой представител в Шанхай
В периода 2009-2012 г. Китай се утвърди като важен пазар за българските стоки Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на промишленото производство през декември 2012 г. нараства с 2.4%
Регистрирано е увеличение в добивната промишленост, както и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проекти за здравеопазване и е-услуги са с най-голям бюджет в конкурс по програма „Подкрепа за ИКТ политики”
Крайният срок за подаване на предложения за проекти е 14 май 2013 г. Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Техническа среща във връзка с преговорите на България с ЕК относно споразумението за партньорство 2014 – 2020 г.
Специално внимание беше отделено на стратегическата визия за развитие на отделните сектори и видовете инвестиции.... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум „Нефт и газ в Черноморския регион”, София, 6-7 март 2013
Търговски мисии в Турция