Брой 27 (284), 07-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП има свой представител в Шанхай


БТПП възложи на Милен Грицков, собственик на фирма със седалище в Китай, да изпълнява функциите на регионален представител на Палатата в Шанхай. Определен е кръгът от дейности, които ще осъществява представителството. Акцент се поставя на установяването на полезни двустранни контакти в контекста на утвърждаването на Китай като важен пазар за българските стоки. За първите 10 месеца на 2012 г. Китай заема осмо място с 2,9% от общия износ на страната ни в сравнение с 26-то място за същия период на 2008 г. (с 0,7%).

Г-н Грицков ще съдейства уеб страницата на БТПП да бъде разработена и на китайски език с полезна информация за китайските фирми. Според него панаирите и изложенията са сред сферите с най-голям потенциал за задълбочаване на българо-китайските търговско-икономически отношения.

Новият представител на Палатата информира, че в момента протичат много дела от търговски характер между български и китайски фирми. Председателят на Палатата Цветан Симеонов препоръча да се включват арбитражни клаузи в договорите между двете страни, като уреждането на подобни спорове ще става чрез Арбитражния съд при БТПП.

За контакти: Милен Грицков, тел.:+86 (575) 8118 5302, факс: +86 (575) 8118 5301, моб.: +86 138 173 673 07, E-mail: gritzkov@gmail.com

НОВИНИ ОТ БТПП
За БТПП са важни въпросите за киберсигурността на бизнеса и защитата на информационната инфраструктура
Информационните мрежи се нуждаят от адекватни мерки за защита срещу кибер атаки, прекъсвания на връзките и инциденти Още
БТПП има свой представител в Шанхай
В периода 2009-2012 г. Китай се утвърди като важен пазар за българските стоки Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на промишленото производство през декември 2012 г. нараства с 2.4%
Регистрирано е увеличение в добивната промишленост, както и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проекти за здравеопазване и е-услуги са с най-голям бюджет в конкурс по програма „Подкрепа за ИКТ политики”
Крайният срок за подаване на предложения за проекти е 14 май 2013 г. Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Техническа среща във връзка с преговорите на България с ЕК относно споразумението за партньорство 2014 – 2020 г.
Специално внимание беше отделено на стратегическата визия за развитие на отделните сектори и видовете инвестиции.... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум „Нефт и газ в Черноморския регион”, София, 6-7 март 2013
Търговски мисии в Турция