Брой 27 (284), 07-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

За БТПП са важни въпросите за киберсигурността на бизнеса и защитата на информационната инфраструктура


Израелската компания "Volaro"  и Посолството на Израел организираха бизнес конференция на тема: "Кибер заплаха - най-успешните израелски технологии и решения в сферата на информационната сигурност 2013 на едно място". 

Докладващите специалисти представиха свои уникални технологии и решения за предпазване от кибер атаките, гарантиране сигурността на софтуерни приложения и бази данни, защита на интернет мрежата и прилежащите ѝ инфраструктури, безопасност при осъществяването на транзакции, плащания, комуникации и достъп. От интерес за публиката беше представянето на най-малкия и най-защитен компютър в света. 

Официални гости на събитието бяха посланикът на Израел Н.Пр. Шаул Камиза Раз, председателят на БТПП Цветан Симеонов, представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и браншови организации от IT-сектора.

"Всяка стъпка за подобряване на киберсигурността в българската икономика ще продължи да бъде подкрепяна от Ръководството и от експертите на Палатата" – подчерта в изказването си председателят на БТПП Цветан Симеонов. "Ние обръщаме специално внимание на предложените възможности в тази област и сме запознати с дейността на фирми като "Воларо Интернешънъл", които дават принос за високотехнологични решения в областите на информационните технологии, медицинския туризъм, фармацията, спешните медицински центрове и др.".

Палатата беше първата организация в България, която компютъризира своя регистър. Председателят на БТПП подчерта важността на киберсигурността, защото повече от 52  хил. фирми са вписани  в Търговския регистър на Палатата, като една част от информацията за предприятията няма публичен характер. Ежегодно БТПП издава и заверява десетки хиляди документи, като се съхраняват копия от тях, съдържащи информация с фирмена тайна. 

В Арбитражния съд също вече е внедрен софтуер, който е интернет базиран с осигурен паролен достъп само на оторизираните лица. 

В публичен план сигурността на информацията е важна, защото тя е част от икономическата среда, която всяка една страна е длъжна да осигури за гражданите си. Затова фирми и технологии като тези, които бяха демонстрирани на конференцията, заслужават да бъдат приветствани и към тях да бъде проявен по-голям интерес от банкови и финансови институции, за чиито клиенти киберсигурността е важен елемент, при ползването на техните услуги.

Освен за споменатите институции конференцията беше полезна и за застрахователни агенции, брокери, телекомуникационни оператори, болници и фирми, които администрират големи бази данни.

Свързано с темата: План на ЕС за киберсигурност за защита на отворения интернет и свободите и възможностите, които той предлага, 7 февруари 2013

НОВИНИ ОТ БТПП
За БТПП са важни въпросите за киберсигурността на бизнеса и защитата на информационната инфраструктура
Информационните мрежи се нуждаят от адекватни мерки за защита срещу кибер атаки, прекъсвания на връзките и инциденти Още
БТПП има свой представител в Шанхай
В периода 2009-2012 г. Китай се утвърди като важен пазар за българските стоки Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на промишленото производство през декември 2012 г. нараства с 2.4%
Регистрирано е увеличение в добивната промишленост, както и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проекти за здравеопазване и е-услуги са с най-голям бюджет в конкурс по програма „Подкрепа за ИКТ политики”
Крайният срок за подаване на предложения за проекти е 14 май 2013 г. Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Техническа среща във връзка с преговорите на България с ЕК относно споразумението за партньорство 2014 – 2020 г.
Специално внимание беше отделено на стратегическата визия за развитие на отделните сектори и видовете инвестиции.... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум „Нефт и газ в Черноморския регион”, София, 6-7 март 2013
Търговски мисии в Турция