Брой 27 (284), 07-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Индексът на промишленото производство през декември 2012 г. нараства с 2.4%


През декември 2012 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 2.4% в сравнение с ноември 2012 година. Това показват предварителните данни, обявени днес от Националния статистически институт.

През декември 2012 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 4.1% спрямо съответния месец на 2011 година.

Месечни изменения
През декември 2012 г. спрямо предходния месец е регистрирано увеличение в добивната промишленост с 21.9%, както и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.6%, докато в преработващата промишленост е отчетено намаление от 0.2%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 15.6%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 15.0%, производството на напитки - с 12.0%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 10.9%, производството на химични продукти - с 9.1%. Ръст е регистриран при:  производството на тютюневи изделия - с 36.6%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 14.4%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 8.2%, производството на електрически съоръжения - с 5.2%.

Годишни изменения
На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.2%, и в преработващата промишленост - с 2.3%, докато в добивната промишленост е регистрирано намаление от 7.4%.

По-значителен ръст спрямо предходната година в преработващата промишленост се наблюдава при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 89.2%, при производството на превозни средства, без автомобили - с 39.1%, при производството на електрически съоръжения - с 23.7%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 15.6%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 13.6%. Намаление е отчетено при производството на основни метали - с 20.0%, производството на химични продукти - с 15.5%, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 11.5%.

НОВИНИ ОТ БТПП
За БТПП са важни въпросите за киберсигурността на бизнеса и защитата на информационната инфраструктура
Информационните мрежи се нуждаят от адекватни мерки за защита срещу кибер атаки, прекъсвания на връзките и инциденти Още
БТПП има свой представител в Шанхай
В периода 2009-2012 г. Китай се утвърди като важен пазар за българските стоки Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на промишленото производство през декември 2012 г. нараства с 2.4%
Регистрирано е увеличение в добивната промишленост, както и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проекти за здравеопазване и е-услуги са с най-голям бюджет в конкурс по програма „Подкрепа за ИКТ политики”
Крайният срок за подаване на предложения за проекти е 14 май 2013 г. Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Техническа среща във връзка с преговорите на България с ЕК относно споразумението за партньорство 2014 – 2020 г.
Специално внимание беше отделено на стратегическата визия за развитие на отделните сектори и видовете инвестиции.... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум „Нефт и газ в Черноморския регион”, София, 6-7 март 2013
Търговски мисии в Турция