Брой 10 (267), 15-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Горещата линия на ЕК вече и на български


Горещата линия на Европейската комисия вече има и български оператор. Номерът е 00800 6789 10 11.

Кога мога да се обадя?

В работни дни от 9:00 до 18:00 централноевропейско време.

Извън тези часове можете да оставите гласово съобщение.

Безплатна ли е услугата?

Да – информацията, както и повечето обаждания са безплатни (възможно е обажданията от мрежата на някои оператори, от обществени телефони или от хотели да бъдат таксувани).

Колко бързо ще получа отговор?

В 90% от случаите е достатъчно едно телефонно обаждане.

Все пак при по-сложните въпроси може да е необходимо време за проучване. В подобни случаи може да ви помолят да изпратите вашия въпрос по електронната поща или да изчакате да ви се обадят по-късно.

Ще ви бъде съобщено кой се занимава с вашия въпрос и в какъв срок можете да очаквате отговор.

Отказ от отговорност

Целта на услугата е да ви се предостави информацията, която търсите, или да ви насочи към подходящ източник. Информацията, която се предоставя, обаче не може да бъде считана за правно обвързваща.

Каква информация не може да се предложи

  • разрешаване на проблеми - не може да се отправят или пренасочват жалби от ваше име (може да се даде информация обаче към кого трябва да се обърнете за разрешаване на вашия проблем)
  • коментари по специфични политически въпроси или позиции на ЕС
  • правни съвети (тълкуване на законите на ЕС).
НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорство на БТПП и Патентното ведомство в сферата на индустриалната собственост
Основната цел е популяризиране на системата за закрила на патента, марката и дизайна като обекти с висок икономически потенциал и неразривно свързани с иновациите Още
Международно специализирано изложение SECURITY 2013
Изложението представя системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника, аварийна безопасност и транспортни средства Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Приключи набирането на кандидатури за конкурса "Наградите на БАИТ"
На 22 януари ще бъдат връчени наградите на победителите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна инвестиционна конференция в Молдова
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Задължения на търговските обекти във връзка с въвеждане на разделното събиране на отпадъци
Съгласно новото изискване разделно трябва да се събират всички отпадъци от хартия и картон, стъкло, метали и пластмаси Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Среден осигурителен доход за страната за месец ноември 2012 г.
БЪЛГАРИЯ И ЕС
СЕВ разгледа проекта на План за действие за 2013 г.
Планът съдържа мерки за въвеждане в българското законодателство на европейски директиви, осигуряване на прилагането на регламенти и решения на ЕС… Още
Горещата линия на ЕК вече и на български