Брой 10 (267), 15-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Международна инвестиционна конференция в Молдова


Молдовската търговско-промишлена палата, в сътрудничество с  Европалати, организира Международна  инвестиционна конференция Moldova – a gate for new opportunities” на 31 януари 2013 в Кишинев в Leogrand Convetin Center (ул. Митрополит Варлаам, 77) от 9.00 ч.

Целта на събитието е промотиране на имиджа на Република Молдова като атрактивна дестинация за инвестиции и насърчаването на европейските инвестиции към основните сектори на молдовската икономиката.

Предприятия от ключови сектори на Молдова (храни и селско стопанство, алтернативни източници на енергия, устойчиво строителство, информационни и комуникационни технологии, текстил, туризъм, транспорт и логистика) ще представят инвестиционните си проекти и ще участват в двустранни дискусии с европейски партньори.

Гостите на конференцията ще имат възможността да посетят изложбата "Произведено в Молдова” и церемонията по награждаване в конкурса “Trade Mark of the 2012 Year”.

За да участвате в конференцията, е необходимо да попълните формуляр за регистрация и да го изпратите по факс (373 22 22-13-91) или чрез електронна поща (invest@chamber.md). Крайният срок за регистрация е 20 януари.

За допълнителна информация: Молдовска търговско-промишлена палата тел.: +373 22 23-87-70.

Приложение: Регистрационна форма

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорство на БТПП и Патентното ведомство в сферата на индустриалната собственост
Основната цел е популяризиране на системата за закрила на патента, марката и дизайна като обекти с висок икономически потенциал и неразривно свързани с иновациите Още
Международно специализирано изложение SECURITY 2013
Изложението представя системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника, аварийна безопасност и транспортни средства Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Приключи набирането на кандидатури за конкурса "Наградите на БАИТ"
На 22 януари ще бъдат връчени наградите на победителите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна инвестиционна конференция в Молдова
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Задължения на търговските обекти във връзка с въвеждане на разделното събиране на отпадъци
Съгласно новото изискване разделно трябва да се събират всички отпадъци от хартия и картон, стъкло, метали и пластмаси Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Среден осигурителен доход за страната за месец ноември 2012 г.
БЪЛГАРИЯ И ЕС
СЕВ разгледа проекта на План за действие за 2013 г.
Планът съдържа мерки за въвеждане в българското законодателство на европейски директиви, осигуряване на прилагането на регламенти и решения на ЕС… Още
Горещата линия на ЕК вече и на български