Брой 10 (267), 15-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Партньорство на БТПП и Патентното ведомство в сферата на индустриалната собственост


Председателят на Патентно ведомство проф. Камен Веселинов гостува в БТПП и разговаря с председателя на Палатата Цветан Симеонов и главния секретар Васил Тодоров.

По време на срещата бяха потвърдени намеренията за активизиране на сътрудничеството между двете институции в сферата на индустриалната собственост. Основната цел на партньорството е популяризиране на системата за закрила на патента, марката и дизайна и по-конкретно тяхното представяне като обекти с висок икономически потенциал и неразривно свързани с иновациите.

Бяха обсъдени състоянието на пазара на иновации у нас, статистиката на заявките, които постъпват в Патентно ведомство, за защита на патенти, полезни модели и  взаимоотношенията с международните организации и институции в тази област - Световната организация по интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство и Ведомството за регистрация на марки и дизайни на ЕС.

Бизнесът като цяло, фирмите и целевите групи, като представители по индустриална собственост и длъжностни лица от администрацията, имат нужда от консултации и обучение – беше констатирано от събеседниците. Към целевите групи, свързани със защитата на индустриалната собственост, трябва да се включат и правораздавателни органи – съдии, държавни обвинители, митнически служители, които работят с подобни казуси.

Предвижда се участие в съвместни проекти, финансирани от ЕС или от международните организации, насочени към подобряване информираността на фирмите за възможностите за защита на подобни разработки, както и за последните новости в съответната област, в която работят. Така те ще бъдат наясно как се развиват технологиите и от тази гледна точка ще могат да направят реална преценка за тяхната конкурентоспособност.

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорство на БТПП и Патентното ведомство в сферата на индустриалната собственост
Основната цел е популяризиране на системата за закрила на патента, марката и дизайна като обекти с висок икономически потенциал и неразривно свързани с иновациите Още
Международно специализирано изложение SECURITY 2013
Изложението представя системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника, аварийна безопасност и транспортни средства Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Приключи набирането на кандидатури за конкурса "Наградите на БАИТ"
На 22 януари ще бъдат връчени наградите на победителите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна инвестиционна конференция в Молдова
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Задължения на търговските обекти във връзка с въвеждане на разделното събиране на отпадъци
Съгласно новото изискване разделно трябва да се събират всички отпадъци от хартия и картон, стъкло, метали и пластмаси Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Среден осигурителен доход за страната за месец ноември 2012 г.
БЪЛГАРИЯ И ЕС
СЕВ разгледа проекта на План за действие за 2013 г.
Планът съдържа мерки за въвеждане в българското законодателство на европейски директиви, осигуряване на прилагането на регламенти и решения на ЕС… Още
Горещата линия на ЕК вече и на български