Брой 184 (694), 25-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Сложен баланс: таксуването на емисии CO2 и рисковете за работните места


Таксуването на компаниите за произвежданите от тях емисии въглероден диоксид (CO2) е начин те да бъдат насърчени да въведат по-чисти технологии, но съществува рискът бизнесът да се премести в страни с по-ниски екологични стандарти. Депутатът Бас Ейкхаут (Зелени/ЕСА, Холандия) смята, че много индустрии могат да си позволят да плащат, но комисията по околна среда гласува на 24 септември срещу неговото предложение да бъде спряно решение на Комисията за даване на безплатни разрешителни за емисии.

Някои промишлени сектори в ЕС получават значителен дял от разрешителните за производство на емисии безплатно, защото ако трябва да ги плащат, част от тях могат да решат да се установят в други страни. Комисията е приготвила списък на рисковите сектори, които биха били изкушени при цена от 30 евро за разрешително. В момента обаче пазарната цена е 5 евро и според някои много от секторите в списъка могат да си позволят да поемат разхода, без да се стига до затваряне на работни места в ЕС.

На сайта на Европейския парламент е публикувано интервю с г-н Ейкхаут преди гласуването в комисията по околна среда.

Какво не е наред с предложението на Комисията?

Сектори, които не са изложени на риска от напускане на Европа, сега получават безплатни разрешителни за емисии.

Методологията на Комисията за идентифициране на секторите, на които се разпределят безплатни разрешителни, се основава на цена от 30 евро за разрешително. Цената е прекалено висока и поставя в списъка сектори, чието място не е там.

Същевременно, в анализ на отражението, който не е оповестен публично, Комисията използва цена от 16,5 евро. При този сценарий повече сектори ще трябва да си платят за разрешителните, страните-членки ще получат около 5 млрд. евро, а няколко сектора, които произвеждат много въглероден диоксид, ще имат стимул да намерят нови решения.

Има ли риск енергоемките отрасли да се преместят в други региони на света, ако бъдат премахнати от списъка?

Не. Изследване, направено наскоро по поръчка на Комисията, дори поставя под въпрос дали съществува въобще това преместване на отрасли вследствие на регулациите.

Нещо повече, анализът, който вече споменах, достига до заключение, че някои сектори могат да бъдат спокойно премахнати от списъка. Списъкът трябва да съдържа само отраслите, които се сблъскват с нелоялна конкуренция, а сега той включва 96% от всички отрасли, участващи в схемата за търговия с емисии.

Как ЕС може да накара компаниите да плащат за техните емисии и същевременно да запази работните места в Европа?

На първо място, приходите могат да се използват, за да се намалят данъците върху трудовите доходи, което ще направи по-привлекателно за дружествата да назначават още хора. На второ място, компаниите ще трябва да излязат с нови решения, за да намалят емисиите си, което от своя страна ще създаде „зелени“ работни места.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Инициатива на БТПП и Френско-българската търговска камара за привличане на френски инвестиции у нас
Срещи-консултации с български фирми - потенциални подизпълнители и поддоставчици за френски индустриални предприятия Още
Посещение на иракска бизнес делегация по време на Международния технически панаир – Пловдив
Участват представители на 13 фирми с интереси към страната ни Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Пивоварният сектор е сред първите с договорени минимални осигурителни доходи за 2015 г.
По данни на НОИ в икономическа дейност „Производство на пиво и малц” заетите лица са 2450 човека Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Министерският съвет прие проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Мерките за повишаване на квалификацията на заетите, съобразно нуждите на бизнеса – сред приоритетите в програмата Още
Изменени са указанията за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти по ОП „Конкурентоспособност”
Целта е спазването на принципа за добро финансово управление и определяне реалистичността на разходите при избор на изпълнител от страна на бенефициентите Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Проектът на Закон за електронно управление е готов за обсъждане
Планирането на ИТ политиките и проектите да се координира от МТИТС, предвижда проектът Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия: България трябва да позволи на банковите клиенти да разполагат с парите си
Комисията започва наказателна процедура срещу България заради КТБ Още
Сложен баланс: таксуването на емисии CO2 и рисковете за работните места
Съществува риск бизнесът да се премести в страни с по-ниски екологични стандарти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - Габрово
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-руски бизнес форум и двустранни срещи на 1 октомври в Пловдив
С участието на 28 руски компании от секторите: хранително-вкусова промишленост, строителство, фармацевтика, металообработка, текстил и облекло, ИКТ, транспорт и логистика.... Още
Среща между фирми от Централна и Източна Европа и Китай за сътрудничество в областта на екологията
16 октомври 2014 г. по време на панаира “PОLEKO” в гр. Познан Още