Брой 184 (694), 25-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Министерският съвет прие проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.


Министерският съвет прие проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 г.

Заложеният бюджет на ОП РЧР 2014-2020 е в размер на 2.136 млрд.лв., включително 14,1% националното съфинансиране. В тази сума влизат 108 млн. лв. от бюджета на Европейския съюз по Инициативата за младежка заетост. Към тях ще бъдат добавени близо 150 млн. лв. от Европейския социален фонд, като общият размер на целевите средства за подкрепа на младите хора е в размер на близо 258 млн. лв. ОП РЧР 2014-2020 е с най-голяма степен на готовност за стартиране от всички оперативни програми през новия програмен период. Очаква се да бъде утвърдена през ноември 2014 г.

ОП РЧР 2014-2020 поставя фокус върху борбата с безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда. Приоритет в програмата са и мерките за повишаване на квалификацията на заетите, съобразно нуждите на бизнеса. ОП РЧР 2014-2020 ще допринесе за намаляване на бедността и ще насърчи социалното включване. Програмата ще инвестира и в модернизацията на публичните политики в сферата на пазара на труда, социалното подпомагане и здравеопазването.

Със средства на ОП РЧР ще продължи деинституционализацията на децата и ще започне деинституционализацията на възрастни. Ще се инвестира в обучение и преквалификация на хора в предпенсионна възраст.

С помощта на новата ОП РЧР ще се постигне националната цел за повишаване на заетостта от сегашните 63% на 73%. С 260 000 души ще се намали броят на хората в риск от бедност.

Програмата има няколко приоритетни оси.

1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, за която са предвидени 1,266 млрд. лв. (60% от всички средства по ОП РЧР).
2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” с 659 млн. лв. (31%).
3 „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването” с 86 млн. лв. (4%).
Останалата част от парите отива за транснационално сътрудничество и техническа помощ.

Приемането на проекта на ОП РЧР 2014-2020 от Министерски съвет е основа за провеждане на официални преговори с Европейската комисия за одобряване на документа. Приетият вариант отчита в пълна степен позицията на службите на Европейската комисия, както и получените от ЕК формални коментари по проекта на програма.

НОВИНИ ОТ БТПП
Инициатива на БТПП и Френско-българската търговска камара за привличане на френски инвестиции у нас
Срещи-консултации с български фирми - потенциални подизпълнители и поддоставчици за френски индустриални предприятия Още
Посещение на иракска бизнес делегация по време на Международния технически панаир – Пловдив
Участват представители на 13 фирми с интереси към страната ни Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Пивоварният сектор е сред първите с договорени минимални осигурителни доходи за 2015 г.
По данни на НОИ в икономическа дейност „Производство на пиво и малц” заетите лица са 2450 човека Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Министерският съвет прие проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Мерките за повишаване на квалификацията на заетите, съобразно нуждите на бизнеса – сред приоритетите в програмата Още
Изменени са указанията за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти по ОП „Конкурентоспособност”
Целта е спазването на принципа за добро финансово управление и определяне реалистичността на разходите при избор на изпълнител от страна на бенефициентите Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Проектът на Закон за електронно управление е готов за обсъждане
Планирането на ИТ политиките и проектите да се координира от МТИТС, предвижда проектът Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия: България трябва да позволи на банковите клиенти да разполагат с парите си
Комисията започва наказателна процедура срещу България заради КТБ Още
Сложен баланс: таксуването на емисии CO2 и рисковете за работните места
Съществува риск бизнесът да се премести в страни с по-ниски екологични стандарти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - Габрово
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-руски бизнес форум и двустранни срещи на 1 октомври в Пловдив
С участието на 28 руски компании от секторите: хранително-вкусова промишленост, строителство, фармацевтика, металообработка, текстил и облекло, ИКТ, транспорт и логистика.... Още
Среща между фирми от Централна и Източна Европа и Китай за сътрудничество в областта на екологията
16 октомври 2014 г. по време на панаира “PОLEKO” в гр. Познан Още