Брой 184 (694), 25-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Изменени са указанията за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти по ОП „Конкурентоспособност”


С Решение РД-16-1284/24.09.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 се изменя Решение РД-16-250/26.02.2014 г., с което са приети Указания за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ.

Изменя се т. 2 от Решение №РД-16-250/26.02.2014г., както следва:

„За доказване спазването на принципа за добро финансово управление и определяне реалистичността на разходите при избор на изпълнител от страна на бенефициентите, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. ще изисква, както следва:

В случаите, когато бенефициентите са възложители по реда на ПМС 118/20.05.2014 г. (независимо от интензитета на безвъзмездната финансова помощ) и:

- предвидената стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициент, без данък върху добавената стойност е по-ниска от 60 000 лв.;

- предвидената стойност за доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициент, без данък върху добавената стойност е по-ниска от 20 000 лв.

както и

В случаите, когато бенефициентите са възложители по реда на Закона за обществените поръчки и:

- предвидената стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициент, без данък върху добавената стойност е по-ниска от 60 000 лв.;

- предвидената стойност за доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициент, без данък върху добавената стойност е по-ниска от 20 000 лв.;

следва да приложат към първичните платежни документи поне 2 (две) съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници на производители/доставчици или комбинация от посочените, съдържащи цена, характеристика/функционалност/описание, които не противоречат на заложените в договора за безвъзмездна финансова помощ.“

НОВИНИ ОТ БТПП
Инициатива на БТПП и Френско-българската търговска камара за привличане на френски инвестиции у нас
Срещи-консултации с български фирми - потенциални подизпълнители и поддоставчици за френски индустриални предприятия Още
Посещение на иракска бизнес делегация по време на Международния технически панаир – Пловдив
Участват представители на 13 фирми с интереси към страната ни Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Пивоварният сектор е сред първите с договорени минимални осигурителни доходи за 2015 г.
По данни на НОИ в икономическа дейност „Производство на пиво и малц” заетите лица са 2450 човека Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Министерският съвет прие проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Мерките за повишаване на квалификацията на заетите, съобразно нуждите на бизнеса – сред приоритетите в програмата Още
Изменени са указанията за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти по ОП „Конкурентоспособност”
Целта е спазването на принципа за добро финансово управление и определяне реалистичността на разходите при избор на изпълнител от страна на бенефициентите Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Проектът на Закон за електронно управление е готов за обсъждане
Планирането на ИТ политиките и проектите да се координира от МТИТС, предвижда проектът Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия: България трябва да позволи на банковите клиенти да разполагат с парите си
Комисията започва наказателна процедура срещу България заради КТБ Още
Сложен баланс: таксуването на емисии CO2 и рисковете за работните места
Съществува риск бизнесът да се премести в страни с по-ниски екологични стандарти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - Габрово
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-руски бизнес форум и двустранни срещи на 1 октомври в Пловдив
С участието на 28 руски компании от секторите: хранително-вкусова промишленост, строителство, фармацевтика, металообработка, текстил и облекло, ИКТ, транспорт и логистика.... Още
Среща между фирми от Централна и Източна Европа и Китай за сътрудничество в областта на екологията
16 октомври 2014 г. по време на панаира “PОLEKO” в гр. Познан Още