Брой 184 (694), 25-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Проектът на Закон за електронно управление е готов за обсъждане


Експертната група за изготвянето  на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление представи на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова проекта с новите текстове на нормативния документ. Той беше изготвен с участието на представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), браншовите и работодателски организации от сектора (КРИБ, БТПП, БАИТ, БАСКОМ), БАН, университети и неправителствени организации. Тази седмица проектът ще бъде обсъден с ИКТ директорите в държавната администрацията, както и в по-широк кръг с представителите на бизнеса от сектор ИКТ. След това проектозаконът ще бъде публикуван за обществено обсъждане. Намерението на настоящия екип на МТИТС е да подготви проекта на закон и да го предостави на следващия кабинет.

В началото на мандата на служебното правителство, министър Ангелкова обяви, че ускоряването на проектите в електронното управление и усъвършенстването на правната  уредба в сектора, са сред основните приоритети на нейния екип. Министърът определи 20 септември за срок, в който да бъде изготвен първи вариант на промените в проекта.

Основните изменения и допълнения в Закона са насочени към гарантиране на синхрон в работата на институциите в областта на електронното управление. Това ще бъде постигнато с определяне на нови правомощия на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Той ще координира планирането на секторните ИТ политики и различните проекти в администрацията, така че да се създаде работеща среда за е-управление. Новите отговорности са свързани и с координация при планирането на нужните информационни ресурси в държавата, включително инвестиционни програми и проекти, които да отговорят на изискванията на закона и стратегиите за развитие на е-правителството.

Една от основните промени в Закона за електронното управление е създаването на Държавен системен администратор. Тази структура ще осъществява поддръжката и пълната функционалност на общите системи и информационни ресурси на електронното управление, при спазване на всички изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Друга задача на администратора е да участва в тестването и приемането на проектните резултати, както и тяхното интегриране в общата информационна среда на електронното управление с цел осигуряване на тяхната устойчивост и  ефективно използване.

НОВИНИ ОТ БТПП
Инициатива на БТПП и Френско-българската търговска камара за привличане на френски инвестиции у нас
Срещи-консултации с български фирми - потенциални подизпълнители и поддоставчици за френски индустриални предприятия Още
Посещение на иракска бизнес делегация по време на Международния технически панаир – Пловдив
Участват представители на 13 фирми с интереси към страната ни Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Пивоварният сектор е сред първите с договорени минимални осигурителни доходи за 2015 г.
По данни на НОИ в икономическа дейност „Производство на пиво и малц” заетите лица са 2450 човека Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Министерският съвет прие проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Мерките за повишаване на квалификацията на заетите, съобразно нуждите на бизнеса – сред приоритетите в програмата Още
Изменени са указанията за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти по ОП „Конкурентоспособност”
Целта е спазването на принципа за добро финансово управление и определяне реалистичността на разходите при избор на изпълнител от страна на бенефициентите Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Проектът на Закон за електронно управление е готов за обсъждане
Планирането на ИТ политиките и проектите да се координира от МТИТС, предвижда проектът Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия: България трябва да позволи на банковите клиенти да разполагат с парите си
Комисията започва наказателна процедура срещу България заради КТБ Още
Сложен баланс: таксуването на емисии CO2 и рисковете за работните места
Съществува риск бизнесът да се премести в страни с по-ниски екологични стандарти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - Габрово
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-руски бизнес форум и двустранни срещи на 1 октомври в Пловдив
С участието на 28 руски компании от секторите: хранително-вкусова промишленост, строителство, фармацевтика, металообработка, текстил и облекло, ИКТ, транспорт и логистика.... Още
Среща между фирми от Централна и Източна Европа и Китай за сътрудничество в областта на екологията
16 октомври 2014 г. по време на панаира “PОLEKO” в гр. Познан Още