Брой 68 (578), 09-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕС започва процедура за уреждане на спор с Русия в рамките на СТО заради забраната върху вноса на свинско месо


Днес ЕС започна процедура за уреждане на спор в рамките на Световната търговска организация (СТО) срещу забраната, наложена от Русия върху вноса от ЕС на свине, прясно свинско месо и някои продукти от свине.

В края на януари 2014 г. Русия затвори пазара си за ЕС, което засегна близо 25 % от общия износ на Съюза. Аргументът за взетото от Русия решение са четири изолирани случая на болестта африканска чума по свинете, открита при диви свине на литовската и на полската граница на Съюза с Беларус.

Наложената забрана върху търговията е причина за значителни загуби за селскостопанския сектор на ЕС, а до момента двустранните обсъждания с Москва не дават резултат. Тъй като няма признаци скоро да се намери решение, ЕС реши да прибегне до процедурите за уреждане на спорове в рамките на СТО, като поиска официални консултации с Русия.

При присъединяването си към СТО през 2012 г. Русия пое ангажимент да гарантира, че мерките, които предприема с цел защита живота и здравето на животните, са научно обосновани, не ограничават търговията повече от необходимото и се прилагат, без да се дискриминират държавите партньорки и местните производители.

Русия обаче приема внос от Беларус например, а доскоро — и от Украйна, независимо от случаите на африканска чума по свинете в тези държави. Освен това въпреки многобройните огнища на болестта на собствената ѝ територия, Русия не затвори целия си пазар за всички произвеждани в държавата продукти. Следователно с отказа си да приеме внос от незасегнатите от болестта региони на ЕС Русия, изглежда, прилага двоен стандарт, като третира продуктите на ЕС по различен начин в сравнение с тези на други търговски партньори и в сравнение с местните си продукти.

С искането за започване на консултации ЕС официално инициира процедура за уреждане на спор в рамките на СТО. Консултациите дават възможност на ЕС и Русия да обсъдят проблемите и да намерят решение, което удовлетворява страните, без да е необходимо да се стига до следващите етапи на процедурата. Ако в резултат на консултациите не бъде намерено задоволително решение в рамките на 60 дни, ЕС може да поиска от СТО да свика специализирана комисия, която да се произнесе относно законосъобразността на наложените от Русия мерки.

За повече информация:  Уреждане на спорове в рамките на СТО http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП пусна мобилно приложение за проверка на баркодове „БГ БАРКОД“
Надеждно и безплатно средство за проверка на легитимността на кодовете на продуктите Още
Американски предприемачи проучват възможностите за бизнес в аграрния сектор в България
Фирмата Trimble Navigation Limited оперира в секторите селско стопанство, инженеринг и строителството, транспорт и безжична комуникационна инфраструктура Още
Предстоящо: Семинар за развитие на клъстери и начини за насърчаване на износа по примера на Белгия
Лектор - Венсан Ройтер, изпълнителен директор на Валонския съюз на предприемачите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права
Разработен е с основната цел да въведе в националното законодателство изискванията на европейска директива Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Приета е картата на регионалните помощи за периода 2014-2020 г.
Тя определя таваните на интензитета на регионалната държавна помощ за България Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приет е Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие „България 2020”
Предвижда се да бъдат изпълнявани мерки, разпределени в осем приоритетни области Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
НОИ предлага нова електронна услуга
Издаване на удостоверение на осигурител с прекратена дейност, който няма наети лица... Още
АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ
Публикувана е заповед на министъра на финансите относно реда, начина и формата за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Недеклариран труд: Европейската комисия предлага нова платформа с цел по-ефективното му предотвратяване и възпиране
Противодействие срещу недекларирания труд — явление, което нанася сериозни вреди върху условията на работа, лоялната конкуренция и държавния бюджет Още
ЕС започва процедура за уреждане на спор с Русия в рамките на СТО заради забраната върху вноса на свинско месо
Наложената забрана върху търговията е причина за значителни загуби за селскостопанския сектор на ЕС Още