Брой 68 (578), 09-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОФОНДОВЕ

Приета е картата на регионалните помощи за периода 2014-2020 г.


Правителството прие днес Карта на регионалните помощи на Република България за периода 2014-2020 г. и упълномощи министъра на финансите да подаде уведомление до Европейската комисия за нея. След получаване на одобрение от страна на Комисията, Картата за регионална помощ ще се прилага от 1 юли 2014 г. до 31 декември 2020 година.

Новата карта определя таваните на интензитета на регионалната държавна помощ за България в размер на 25% за Югозападния район и на 50% за останалите пет района на планиране. Съществува възможност за увеличение до 60% (35% за Югозападния район) от брутния еквивалент на помощта за средните предприятия и 70% (45% за Югозападния район) – за малките.

Приемането на Картата е от съществено значение за управляващите органи на оперативните програми, на които ще се даде възможност да разработват схеми за регионална помощ за новия програмен период. Без наличието на одобрена и действаща регионална карта за България предоставянето на средства по оперативните програми и от други източници се поставя под риск.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП пусна мобилно приложение за проверка на баркодове „БГ БАРКОД“
Надеждно и безплатно средство за проверка на легитимността на кодовете на продуктите Още
Американски предприемачи проучват възможностите за бизнес в аграрния сектор в България
Фирмата Trimble Navigation Limited оперира в секторите селско стопанство, инженеринг и строителството, транспорт и безжична комуникационна инфраструктура Още
Предстоящо: Семинар за развитие на клъстери и начини за насърчаване на износа по примера на Белгия
Лектор - Венсан Ройтер, изпълнителен директор на Валонския съюз на предприемачите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права
Разработен е с основната цел да въведе в националното законодателство изискванията на европейска директива Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Приета е картата на регионалните помощи за периода 2014-2020 г.
Тя определя таваните на интензитета на регионалната държавна помощ за България Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приет е Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие „България 2020”
Предвижда се да бъдат изпълнявани мерки, разпределени в осем приоритетни области Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
НОИ предлага нова електронна услуга
Издаване на удостоверение на осигурител с прекратена дейност, който няма наети лица... Още
АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ
Публикувана е заповед на министъра на финансите относно реда, начина и формата за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Недеклариран труд: Европейската комисия предлага нова платформа с цел по-ефективното му предотвратяване и възпиране
Противодействие срещу недекларирания труд — явление, което нанася сериозни вреди върху условията на работа, лоялната конкуренция и държавния бюджет Още
ЕС започва процедура за уреждане на спор с Русия в рамките на СТО заради забраната върху вноса на свинско месо
Наложената забрана върху търговията е причина за значителни загуби за селскостопанския сектор на ЕС Още