Брой 68 (578), 09-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство от EEN


ENTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 981 10 99, 980 21 89

09.04.14.01 ГЪРЦИЯ
Гръцка компания, работеща в сектора на храните и напитките, специализирана в производство на традиционни предястия и плодови продукти от нар търси търговски партньори в ЕС и страните извън ЕС (Русия, Украйна, Норвегия, Швейцария, Сърбия, САЩ, Япония, Китай), желаещи да са представители или дистрибутори.
Валидна до: 09/04/2015

09.04.14.02 ПОЛША
Фирма от Полша, която е специализирана в производството на мебели, търси партньори в чужбина. Потенциалният партньор трябва да бъде готов да започне съвместни производствени дейности с фирмата (производство на мебели).
Валидна до: 02/04/2015

09.04.14.03 УНГАРИЯ
Унгарска фабрика търси партньори, които произвеждат продукти, които да бъдат добавени към тяхната колекция - например изделия от стъкло, стъклени предмети, покривки, прибори за хранене, маса за декорация и т.н. Допълнителните продукти ще бъдат част от търговската марка на фабриката.
Валидна до: 09/04/2015

09.04.14.04 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Компания от Обединеното кралство, специализирана в дизайн на продукти с графична и фотографска декорация, търси доставчик на изхвърлени керамични продукти за производството на малко количество (200 макс.)  чаши.
Валидна до: 09/04/2015

09.04.14.05 БЕЛГИЯ
Белгийска фирма, специализирана в производството на пилони и на дигитално отпечатани знамена (полиестер), търси подизпълнител за предоставяне на копринени печатни знамена (полиестер).
Валидна до: 09/04/2015

09.04.14.06 ПОЛША
Полска фирма, специализирана в продажба на едро на чанти и модни аксесоари, дистрибуира най-новите колекции на италиански и френски модни къщи. Фирмата предлага дистрибуторски услуги и търси производители и дизайнери на еко чанти от кожа. Търсените бъдещи партньори могат да бъдат и магазини за продажба на дребно или верига магазини за продажба на дрехи и чанти.
Валидна до: 09/04/2015

09.04.14.07 МОЛДОВА
Фирма от Молдова се интересува от производители или дистрибутори на висококачествено оборудване за печат и консумативи. Фирмата е в готовност да започне реципрочно производство или съвместно предприятие.
Валидна до: 09/04/2015

09.04.14.08 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Лондонска компания е създала и управлява глобална мрежа от технологични стартиращи фирми и търси партньори в Източна Европа.
Валидна до: 02/04/2015

09.04.14.09 ИТАЛИЯ
Италианска консултантска компания предлага своите услуги на чуждестранни компании, интересуващи се от навлизане на италианския пазар.
Компанията желае да бъде представител на чужди компании от следните сектори:
1) Производство на други машинни части, включително резервни части и аксесоари;
2) Производство на изделия от каучук и пластмаси.
Валидна до: 09/04/2015

09.04.14.10 ТУРЦИЯ
Турска фирма, специализирана в автоматизация и производство на софтуер, климатични системи и производство на текстилни машини, търси търговски посредник и джойнт венчър и реципрочни възможности за производство. Фирмата е отворена и за производствени партньорства с техническа помощ.
Валидна до: 09/04/2015

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП пусна мобилно приложение за проверка на баркодове „БГ БАРКОД“
Надеждно и безплатно средство за проверка на легитимността на кодовете на продуктите Още
Американски предприемачи проучват възможностите за бизнес в аграрния сектор в България
Фирмата Trimble Navigation Limited оперира в секторите селско стопанство, инженеринг и строителството, транспорт и безжична комуникационна инфраструктура Още
Предстоящо: Семинар за развитие на клъстери и начини за насърчаване на износа по примера на Белгия
Лектор - Венсан Ройтер, изпълнителен директор на Валонския съюз на предприемачите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права
Разработен е с основната цел да въведе в националното законодателство изискванията на европейска директива Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Приета е картата на регионалните помощи за периода 2014-2020 г.
Тя определя таваните на интензитета на регионалната държавна помощ за България Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приет е Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие „България 2020”
Предвижда се да бъдат изпълнявани мерки, разпределени в осем приоритетни области Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
НОИ предлага нова електронна услуга
Издаване на удостоверение на осигурител с прекратена дейност, който няма наети лица... Още
АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ
Публикувана е заповед на министъра на финансите относно реда, начина и формата за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Недеклариран труд: Европейската комисия предлага нова платформа с цел по-ефективното му предотвратяване и възпиране
Противодействие срещу недекларирания труд — явление, което нанася сериозни вреди върху условията на работа, лоялната конкуренция и държавния бюджет Още
ЕС започва процедура за уреждане на спор с Русия в рамките на СТО заради забраната върху вноса на свинско месо
Наложената забрана върху търговията е причина за значителни загуби за селскостопанския сектор на ЕС Още