Брой 145 (402), 29-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕКОЛОГИЯ, СО2

Определена е референтна пазарна цена на емисии от въглероден диоксид за 2014 г.


Във връзка с изпълнение на Решение С  (2012) 4560  от 06.07.2012 г. на Европейската комисия със Заповед № РД-16-1006 от 22.07.2013 г. на министъра на икономиката и енергетиката е определена на референтна пазарна цена на емисии от въглероден диоксид – СО2 за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014 г. в размер на 6,13 Евро/тон СО2.

На основание раздел 5 – "Национален План за Инвестиции", т. 5.2. – "Инвестиции в рамките на Националния план за инвестиции (НПИ) на Република България" от Заявлението на България за дерогация по член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО, при отклонение на пазарната стойност на емисиите на парникови газове, по-голямо от 10% спрямо референтната стойност на същите, заложена в НПИ, ежегодно министърът обявява корекцията на база "сетълмент" цените от борса ICE за бъдещи договори с дата на плащане през месец юни от текущата година.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Необходимо е Законът за иновациите да бъде приет до края на тази година
Националният съвет по иновации обсъди Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 Още
Среща с председателя на Търговска камара на Пезаро и Урбино – Италия
Като перспективни сектори за сътрудничество бяха очертани производство на мебели, хранително-вкусова промишленост, туризъм, машиностроене Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Враца организира участието на българските фирми в Евро-китайски бизнес срещи
През септември предстои бизнес мисия в китайската провинция Дзилин Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
„Мисия за растеж” в Израел, 22-24 октомври 2013
Търговски мисии в Турция
БИЗНЕС СРЕДА
През юли общият показател на бизнес климата нараства с 1.4 пункта спрямо равнището си от предходния месец
По-добър бизнес климат е регистриран в промишлеността и в търговията на дребно Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Определена е референтна пазарна цена на емисии от въглероден диоксид за 2014 г.
Референтната пазарна цена е в размер на 6,13 Евро/тон СО2 Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Токът поевтинява, но докога?
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Информиране и консултиране с работниците: оценка на правилата на ЕС
Целта е откриване на прекомерна тежест, непоследователност, припокривания или пропуски … Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство