Брой 145 (402), 29-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП: Необходимо е Законът за иновациите да бъде приет до края на тази година


След близо 3-годишно прекъсване Националният съвет по иновации проведе заседание по покана на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Участваха зам.-министри, представители на научните среди, на работодателски и браншови организации, клъстъри и фирми, предимно от ICT сектора. БТПП бе представена от Йосиф Аврамов, член на УС на БТПП и съпредеседател на Съвета по иновации и енергийна ефективност при Палатата.

Участниците в заседанието обсъдиха координационния механизъм за формиране и провеждане на научната и иновационна политика, както и проекта на Стратегически цели и приоритети на "Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020“.

Стратегията е интегриран документ, разглеждащ въпросите на иновационната и научната политики, политиката в областта на върховите технологии и зеления растеж. Тя предвижда надграждането на достиженията на страната, като определя приоритетите за развитие през новия програмен период.

Йосиф Аврамов посочи, че БТПП настоява за по-скорошното приемане освен на посочената стратегия и на проектозакона за иновациите, което бе възприето от министър Стойнев. На следващото заседание на Националния съвет по иновации, което ще се проведе през месец септември, този важен законопроект ще бъден включен за разглеждане като отделна точка. Г-н Аврамов напомни и за писмото, отправено от БТПП относно бюджетиране на средствата за Националния иновационен фонд, което следва да се осъществява на отделен ред в Закона за държавния бюджет за съответната година.

По време на дискусията бяха представени данни на Европейския институт за бизнес администрация за оценката на иновационната система в България, според които страната се нарежда на 43 място от общо 141 наблюдавани икономики.

Приложение: Презентацията във връзка със стратегията, представена от Емилия Радева, началник отдел Иновации в МИЕ

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Необходимо е Законът за иновациите да бъде приет до края на тази година
Националният съвет по иновации обсъди Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 Още
Среща с председателя на Търговска камара на Пезаро и Урбино – Италия
Като перспективни сектори за сътрудничество бяха очертани производство на мебели, хранително-вкусова промишленост, туризъм, машиностроене Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Враца организира участието на българските фирми в Евро-китайски бизнес срещи
През септември предстои бизнес мисия в китайската провинция Дзилин Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
„Мисия за растеж” в Израел, 22-24 октомври 2013
Търговски мисии в Турция
БИЗНЕС СРЕДА
През юли общият показател на бизнес климата нараства с 1.4 пункта спрямо равнището си от предходния месец
По-добър бизнес климат е регистриран в промишлеността и в търговията на дребно Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Определена е референтна пазарна цена на емисии от въглероден диоксид за 2014 г.
Референтната пазарна цена е в размер на 6,13 Евро/тон СО2 Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Токът поевтинява, но докога?
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Информиране и консултиране с работниците: оценка на правилата на ЕС
Целта е откриване на прекомерна тежест, непоследователност, припокривания или пропуски … Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство