Брой 145 (402), 29-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

През юли общият показател на бизнес климата нараства с 1.4 пункта спрямо равнището си от предходния месец


Общият показател на бизнес климата през юли 2013 г. нараства с 1.4 пункта спрямо равнището си от предходния месец. Това се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността и в търговията на дребно, показват публикуваните днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се увеличава с 3.2 пункта в сравнение с юни, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност се подобрява, но прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани.

Средното натоварване на мощностите през юли се увеличава с 1.5 пункта в сравнение с април и достига 69.5%,като предприятията съобщават и за излишък от мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната продължават да са основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в отрасъла, като през последния месец се наблюдава засилване на неблагоприятното им въздействие.

По отношение на продажните цени очакванията на по-голямата част от мениджърите в промишлеността са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Същевременно през юли съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 1.8 пункта заради влошените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Според оценките им настоящата строителна активност е намалена в сравнение с предходния месец, като и очакванията им за следващите три месеца са по-резервирани. Осигуреността на производството с поръчки през юли се запазва и се оценява на 4.9 месеца.

Същевременно и очакванията на мениджърите за нови поръчки през следващите шест месеца са по-неблагоприятни.

Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, остава несигурната икономическа среда, следват финансовите проблеми и недостатъчното търсене.

Относно продажните цени в строителството очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се покачва с 5.2 пункта в сравнение с предходния месец. Това се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

Прогнозите им по отношение на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче са по-резервирани.

Основна пречка за развитието на бизнеса в отрасъла продължава да бъде несигурната икономическа среда.

През последния месец анкетата регистрира засилване на отрицателното влияние на фактора „конкуренция в бранша” с 3 пункта, който измества на трето място фактора „търсене”.

Очакванията на мениджърите за продажните цени в търговията на дребно са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През юли съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” намалява с 2.8 пункта в сравнение с юни. Това се дължи на по-неблагоприятните оценки и очакванията мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

По отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги обаче мненията им се подобряват. Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, продължава да бъде несигурната икономическа среда, чието негативно въздействие се засилва през последния месец. На второ и трето място са "конкуренцията в бранша” и „недостатъчното търсене”.

Относно продажните цени в сектора на услугите очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Необходимо е Законът за иновациите да бъде приет до края на тази година
Националният съвет по иновации обсъди Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 Още
Среща с председателя на Търговска камара на Пезаро и Урбино – Италия
Като перспективни сектори за сътрудничество бяха очертани производство на мебели, хранително-вкусова промишленост, туризъм, машиностроене Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Враца организира участието на българските фирми в Евро-китайски бизнес срещи
През септември предстои бизнес мисия в китайската провинция Дзилин Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
„Мисия за растеж” в Израел, 22-24 октомври 2013
Търговски мисии в Турция
БИЗНЕС СРЕДА
През юли общият показател на бизнес климата нараства с 1.4 пункта спрямо равнището си от предходния месец
По-добър бизнес климат е регистриран в промишлеността и в търговията на дребно Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Определена е референтна пазарна цена на емисии от въглероден диоксид за 2014 г.
Референтната пазарна цена е в размер на 6,13 Евро/тон СО2 Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Токът поевтинява, но докога?
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Информиране и консултиране с работниците: оценка на правилата на ЕС
Целта е откриване на прекомерна тежест, непоследователност, припокривания или пропуски … Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство