Брой 49 (306), 11-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Износът на България към ЕС намалява през 2012 г., вносът се увеличава


През 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 3.6% спрямо предходната година и е в размер на 23.8 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция, Белгия и Испания, които формират 75.6% от износа за държавите - членки на ЕС. Това сочат публикуваните днес данни на НСИ.

През декември 2012 г. износът за ЕС намалява с 10.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.7 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС за 2012 г. се увеличава със 7.5% спрямо предходната година и е на стойност 29.2 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

През декември 2012 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, намалява със 7.9% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.2 млрд. лв. по цени CIF.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за 2012 г. е отрицателно и е на стойност 5 446.2 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 4 302.3 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2012 г. в сравнение с предходната година най-голям ръст (22.1%) е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”, а най-голям спад (27.0%) - при износа от сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”.

При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (42.5%) е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”, а намаление (8.0%) се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”.

Подробна информация ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за лекция на тема „Отношенията между ЕС и Япония: дипломация, политика и икономика”
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Общоградска конференция ,,Да планираме заедно с гражданите’’ се проведе в Пловдив
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар за малки и средни предприятия на тема „Включване на МСП в стандартизацията”
Търговска мисия в Турция
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Износът на България към ЕС намалява през 2012 г., вносът се увеличава
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
На вниманието на кандидатстващите по процедура “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – компонент ІІ”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Влиза в сила пълната забрана на ЕС върху изпитването на козметични продукти върху животни
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество