Брой 49 (306), 11-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Общоградска конференция ,,Да планираме заедно с гражданите’’ се проведе в Пловдив


Европейският колеж по икономика и управление – Пловдив, бе домакин на общоградска конференция ,,Да планираме заедно с гражданите’’, организирана от Център ,,Образование за демокрация’’ – Пловдив по приоритетно направление „Европа – Пловдив – граждани”. Представители на Търговско-промишлена камара – Пловдив бяха сред участниците във форума.

Целта на тази инициатива, подкрепена от структурите на гражданското общество в Пловдив, местния бизнес и академичните среди, е да се привлекат широки групи от пловдивското гражданство и експерти в изготвянето на Общински план за развитието на  града за периода 2014 – 2020 г. - фактор в процеса по подготовката на Пловдив за „Европейска столица на културата 2019 г.’’.

Представени бяха изискванията към процеса на подготовка на Общинските планове, Областните стратегии и Регионалните планове за развитие за периода 2014 – 2020 г.

В хода на конференцията участниците се разпределиха  в 12 работни групи за  анализ на ситуацията и фактори за въздействие по области на развитие на града, като стопански сектор, човешки ресурси, здравеопазване, образование, култура, спорт, граждански организации, обществен ред и сигурност, транспорт, енергийни системи и мрежи, комуникационни мрежи, урбанизация и околна среда. Работните групи бяха ръководени от професионално подготвен фасилитатор, поддържащ дискусията в посока целите и желаните резултати.

В края на конференцията бяха представени изработените продукти от работните групи, както и желаните резултати, а именно: информиране на широки групи от бизнеса и гражданството за постигнатите успехи в развитието на Пловдив; задълбочен диалог и сътрудничество между трите сектора – местна власт, бизнес, гражданско общество; постигнато съгласие и изписани списъци от 24 най-важни, реалистични и общи приоритетни области за развитието на Пловдив в периода 2014 – 2020 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за лекция на тема „Отношенията между ЕС и Япония: дипломация, политика и икономика”
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Общоградска конференция ,,Да планираме заедно с гражданите’’ се проведе в Пловдив
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар за малки и средни предприятия на тема „Включване на МСП в стандартизацията”
Търговска мисия в Турция
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Износът на България към ЕС намалява през 2012 г., вносът се увеличава
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
На вниманието на кандидатстващите по процедура “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – компонент ІІ”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Влиза в сила пълната забрана на ЕС върху изпитването на козметични продукти върху животни
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество