Брой 49 (306), 11-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

На вниманието на кандидатстващите по процедура “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – компонент ІІ”


Утвърдени са изменения в Приложение Б2 "Планирани източници на финансиране", Приложение Е - Договор и приложенията към него и Ръководство за бенефициента към Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.2.03 "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент ІІ"

С направените изменения са заличени текстовете относно приспадане на генерираните прирходи в рамките на изпълнението на проектите.

Актуализирани документи на: http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=580

Пакет документи за кандидатсгване<http://www.az.government.bg/ophr/storage/text/packet_1455.rar>

Приложение Е Договор<http://www.az.government.bg/ophr/storage/text/prilojenie._e_dogovor_1695.rar>

Ръководство за Бенефициента<http://www.az.government.bg/ophr/storage/text/rakovodstvo_1673.rar>

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за лекция на тема „Отношенията между ЕС и Япония: дипломация, политика и икономика”
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Общоградска конференция ,,Да планираме заедно с гражданите’’ се проведе в Пловдив
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар за малки и средни предприятия на тема „Включване на МСП в стандартизацията”
Търговска мисия в Турция
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Износът на България към ЕС намалява през 2012 г., вносът се увеличава
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
На вниманието на кандидатстващите по процедура “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – компонент ІІ”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Влиза в сила пълната забрана на ЕС върху изпитването на козметични продукти върху животни
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество