Брой 49 (306), 11-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Семинар за малки и средни предприятия на тема „Включване на МСП в стандартизацията”


Семинарът се организира от Българския институт за стандартизация (БИС) и ще се проведе на 5 април 2013 г. Той се провежда за втори път в България в рамките на европейския проект SMEST (Small and Medium Enterprises Standardization Toolkit), чиято цел е укрепване и насърчаване на връзките между МСП и стандартизацията. Проектът се финансира от Европейската комисия и Европейската асоциация за свободна търговия и се изпълнява от консорциум под ръководството на CEN, CENELEC и NORMAPME.

На семинара ще се дискутират въпроси, свързани с повишаване осведомеността относно стандартите чрез използване на онлайн платформи, както и ползите за бизнеса от използването на стандарти.

Лектори ще бъдат представители на проекта SMEST от Европейските организации за стандартизация (CEN, CENELEC), Европейската организация на занаятчийските камари и малките и средни предприятия за стандартизация (NORMAPME), БИС и представители на българския бизнес.

Целта е насърчаване на участието в процеса по стандартизация на малките и средните предприятия (МСП), които са в основата на европейската икономика - почти 99% от всички бизнес организации в Европа. Стандартизацията дава на МСП търговско предимство, тъй като придава принадена стойност на произвежданите и предлагани от тях стоки и услуги. Европейските стандарти са и начин за отваряне на пазарите, позволявайки на МСП да използват съществуващо и утвърдено ноу-хау, което от своя страна им позволява да правят нововъведения и по този начин улеснява навлизането им на общия европейски пазар.

Място на провеждане на семинара: София, кв. Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 13, Български институт за стандартизация, Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС, зала 1.

Покана

Програма на семинара

Карта за регистрация

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за лекция на тема „Отношенията между ЕС и Япония: дипломация, политика и икономика”
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Общоградска конференция ,,Да планираме заедно с гражданите’’ се проведе в Пловдив
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар за малки и средни предприятия на тема „Включване на МСП в стандартизацията”
Търговска мисия в Турция
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Износът на България към ЕС намалява през 2012 г., вносът се увеличава
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
На вниманието на кандидатстващите по процедура “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – компонент ІІ”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Влиза в сила пълната забрана на ЕС върху изпитването на козметични продукти върху животни
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество