Брой 113 (370), 13-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Световната банка занижи очакванията си за растежа на България


Световната банка (СБ) отново занижи очакванията си за икономическия растеж на България през тази и следващата година.

Според актуалните прогнози на институцията брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ни ще отчете ръст от 1,2% през тази година, а не 1,8%, каквато беше предишната прогноза.

За следващата година се очаква икономическият растеж да достигне 2,1%, а не 2,4%, а за 2015 г. институцията прогнозира БВП да ускори растежа до 3%.

Прогнозата на СБ за българската икономика е по-песимистична от тази на Европейската комисия, която очаква БВП на страната ни да нарасне с 1,4% през тази година. Служебният министър на финансите Калин Христов занижи очакванията на финансовото министерство за растежа до 1%.

Що се отнася до дефицита по текущата сметка, от СБ прогнозират, че през тази година той ще се разшири до 1,6% и ще остане стабилен през следващата година, а през 2015 г. ще се повиши до 2,5%.

Икономиките от Европа и Централна Азия  значително се забавиха през 2012 г. заради насрещните ветрове, с които се сблъска регионът, включително слабото външно и вътрешно търсене и намаляването на задлъжнялостта на банките, посочват от СБ. В резултат средният растеж за региона се сви до 2,7% през миналата година срещу 5,6% през 2011 г., като забавянето в развиваща се Европа беше още по-осезаемо.

През тази година обаче външните условия се подобриха, включително се успокоиха глобалните пазари, а търговията започна да се възстановява. В резултат се наблюдава ръст на капиталовите потоци в региона, включително и кредитирането.

Очакванията обаче са БВП средно за региона да не отбележи съществен растеж през тази година заради продължаващата фискална корекция в някои държави, високата безработица, особено в развиваща се Европа, както и забавянето на растежа в Русия и Турция.

Икономическият растеж на държавите от Европа и Централна Азия освен това все още е изправен пред редица предизвикателства, тъй като растежът продължава да зависи от скоростта, с която се възстановяват икономиките на силните държави от региона. Сериозен риск за растежа представляват и цените на суровините, високата безработица, както и евентуален нов срив на финансовите пазари заради неочаквано развитие на кризата в еврозоната. Няколко държави в региона, сред които е и България, страдат от безработица, която трайно се задържа над 10 на сто.

Въпреки че световната търговия започна да се възстановява, износът на държавите от региона продължава да се свива. Очаква се обаче да продължат да се възстановяват преките чужди инвестиции в държавите от региона.

От Световната банка посочват, че намаляват рисковете пред икономическите перспективи на развитите икономики, въпреки че кризата в еврозоната се задълбочава. Очакванията са БВП в световен мащаб да нарасне средно с 2,2% през тази година и да се ускори до съответно 3% 5 3,3% през следващите две години. За развиващите се икономики се очаква БВП да нарасне средно с 5,1% през тази година, 5,6% през следващата и 5,7% през 2015 г., като по-съществено забавяне на растежа ще има в държавите от БРИКС и Китай заради необходимостта от реформи.

Развитите икономики продължават да изпитват проблеми с възстановяването на стабилността на финансовия сектор, реформата на институциите и устойчивата фискална политика. Повечето от развиващите се държави пък се възстановиха успешно от кризата и при тях допълнителното ускоряване на икономиките е ограничено заради необходимостта от реформи, посочва се в доклада.

Източник: Investor.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Парламентът – готов да съдейства за възобновяване на тристранния диалог
Представители на работодателски организации разговаряха с председателя на Народното събрание Още
Зам.-председателят на БТПП се срещна с генералния секретар на ЕВРОПАЛАТИ
Очертани бяха основните сфери за взаимодействие в рамките на Европейския икономически и социален комитет Още
Бизнес семинар „Казахстан - България: възможности за търговско-икономическо сътрудничество“
България има потенциал да увеличи износа за Казахстан Още
Курс за обучение на млади юристи по въпросите на арбитража
СЪОБЩЕНИЯ
Представителството на Европейската комисия в България се премества в нов офис
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Световната банка занижи очакванията си за растежа на България
Според актуалните прогнози на институцията брутният вътрешен продукт на страната ни ще отчете ръст от 1,2% през тази година Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Промяна в насоките за кандидатстване по процедура “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – компонент ІІ”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Борба с данъчните измами: ЕК предлага възможно най-широк обхват на автоматичния обмен на информация в рамките на ЕС
Дивиденти, капиталови печалби, всички други форми на финансов доход и салда по сметки да бъдат прибавени към категориите, които са предмет на автоматичен обмен на информация Още