Брой 37 (547), 21-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА

Германски фирми проявяват сериозен интерес за инвестиции у нас


Големи германски компании проявиха сериозен интерес към инвестиции в България, а такива, които вече присъстват у нас, демонстрираха намерения за разширяване на бизнеса си. Това стана ясно на българо-германски инвестиционен форум в централата на Дойче Банк в Берлин, на който специален гост бе заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева. Организаторите на форума – Дойче Банк и посолството на България в Германия, посрещнаха представители на над 50 от най-сериозните германски фирми от широк спектър области на икономиката.

От презентацията на вицепремиера стана ясно, че на фона на спада в чуждестранните инвестиции в България през последната година, германските вложения са се увеличили. Германия е на трето място за миналата година със 199,4 млн. евро. От началото на прехода германските инвестиции в българската икономика възлизат на 2,14 млрд. Евро.

На форума в Берлин най-сериозен интерес бе проявен към секторите текстил, концесии на пристанища и на подземни богатства. Немските компании поставиха въпроса за високата цена на зелената енергия, сериозен проблем и за германската икономика. Вицепремиерът Даниела Бобева представи българските усилия за балансиране на енергийния сектор и намаляване на цените на електроенергията.

По време на дискусията г-жа Бобева представи мерките на българското правителство за регулиране на търговията и подчерта, че от търговците се изисква да спазват правилата за лоялни търговски практики, които съблюдават в собствените си държави.

Вицепремиерът посети бизнесинкубатор за компании в сектора на информационните технологии, създаден от една от най-големите германски издателски групи. От там е проявен интерес за създаване на подобен бизнес акселератор в България, тъй като София, Киев и Талин са столиците с най-голям потенциал в областта на IT в Централна и Източна Европа.

НОВИНИ ОТ БТПП
Препоръки от членовете на БТПП за подобряване на образованието
Систематизирани са конкретните предложения от анкетно проучване Още
БТПП представи предизвикателствата пред българския аграрен сектор във форум на високо равнище в Баку
Нови членове на Палатата
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Плащанията към бюджета до края на февруари се правят по единната сметка
Очаква се през следващата седмица Народното събрание да приеме окончателно вече приетите на първо гласуване промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Фермери и собственици на гори се обучават безплатно по линия на Програмата за развитие на селските райони
Темите обхващат растениевъдство, лесовъдство и животновъдство, както и опазване на околната среда от нитрати, предпазването от почвена ерозия, промените в климата и биоразнообразието Още
ИКОНОМИКА
Германски фирми проявяват сериозен интерес за инвестиции у нас
Основно в секторите текстил, концесии на пристанища и на подземни богатства Още
НСИ: За последното тримесечие на 2013 се наблюдава ръст в оборота в дейности по наемане и предоставяне на работна сила
Положителна тенденция се регистрира също в туристическа агентска и операторска дейност Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията представя нова европейска стратегия за популяризиране на крайбрежния и морския туризъм
Целта на действията е да се помогне на сектора да преодолее препятствията и да създаде среда, която ще привлича инвестиции Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с двустранни срещи за секторите ИKТ и химическа промишленост в Линц, Австрия
31 март – 2 април 2014 г. Още
Международно изложение за вносни стоки в Република Корея
СТИВ- Сеул ще окаже необходимото съдействие на заинтересовани български фирми Още