Брой 37 (547), 21-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Международно изложение за вносни стоки в Република Корея

Службата по търговско-икономически въпроси на България в Сеул информира относно предстоящото Международно изложение за вносни стоки в Република Корея – „ Import Goods Fair” (IGF 2014).

Изложението ще се проведе в изложбения център COEX, гр. Сеул, в периода 12 – 14 юни 2014 г. и обхваща следните категории: хранителни продукти и напитки, детски стоки, декорация на дома, тоалетни принадлежности, бижутерия и аксесоари, спортни стоки и стоки за отдих, електрически и електронни принадлежности, превозни средства, инструменти, организации, свързани с търговията, логистиката и туристическите услуги.

Срокът за регистрация е 12 април.

При интерес за участие, СТИВ - Сеул ще окаже необходимото съдействие. За контакти: e-mail: b.godev@mee.government.bg, bgstiv.seoul@yahoo.com; тел. :+ 82 2 794 8680, факс: +82 2 794 8680.

НОВИНИ ОТ БТПП
Препоръки от членовете на БТПП за подобряване на образованието
Систематизирани са конкретните предложения от анкетно проучване Още
БТПП представи предизвикателствата пред българския аграрен сектор във форум на високо равнище в Баку
Нови членове на Палатата
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Плащанията към бюджета до края на февруари се правят по единната сметка
Очаква се през следващата седмица Народното събрание да приеме окончателно вече приетите на първо гласуване промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Фермери и собственици на гори се обучават безплатно по линия на Програмата за развитие на селските райони
Темите обхващат растениевъдство, лесовъдство и животновъдство, както и опазване на околната среда от нитрати, предпазването от почвена ерозия, промените в климата и биоразнообразието Още
ИКОНОМИКА
Германски фирми проявяват сериозен интерес за инвестиции у нас
Основно в секторите текстил, концесии на пристанища и на подземни богатства Още
НСИ: За последното тримесечие на 2013 се наблюдава ръст в оборота в дейности по наемане и предоставяне на работна сила
Положителна тенденция се регистрира също в туристическа агентска и операторска дейност Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията представя нова европейска стратегия за популяризиране на крайбрежния и морския туризъм
Целта на действията е да се помогне на сектора да преодолее препятствията и да създаде среда, която ще привлича инвестиции Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с двустранни срещи за секторите ИKТ и химическа промишленост в Линц, Австрия
31 март – 2 април 2014 г. Още
Международно изложение за вносни стоки в Република Корея
СТИВ- Сеул ще окаже необходимото съдействие на заинтересовани български фирми Още