Брой 22 (279), 31-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Индекси на цените на производител в промишлеността, декември 2012 г.


На годишна база индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2012 г. нараства с 5.3% в сравнение със същия месец на 2011 година, съобщи Националният статистически институт.

Индексът на цените на производител измерва средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията и да се използват за международни сравнения.

Цените се увеличават в добивната и в преработващата промишленост - по 3.9%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.9%.

Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо декември 2011 г. е отчетено при: производството на хранителни продукти - със 7.6%; производството на напитки - с 6.8%; производството на тютюневи изделия - с 6.2%; производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 6.1%; обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 5.6%.

Намаление на цените се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 1.9%, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 1.5%.

Общият индекс на цените на производител през декември 2012 г. се увеличава с 5.2% в сравнение със същия месец на 2011 година. Общият индекс на цените на производител се изчислява от индексите на цените на вътрешния и на международния пазар, претеглени със структурата на оборота на вътрешния и на международния пазар към общия оборот през базисната 2005 г.

В преработващата промишленост нарастването на цените на производител е 4.4% спрямо декември 2011 година. По-съществено увеличение е регистрирано при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 10.3%, при производството на хранителни продукти - със 7.3%, при производството на напитки - с 6.6%, при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 6.5%, а намаление се наблюдава при производството на лекарствени вещества и продукти - с 1.4%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 1.1%.

На месечна основа индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2012 г. е с 1% под равнището от предходния месец.

Намаление на цените е регистрирано в преработващата промишленост - с 1.5%, добивната промишленост - с 0.5%. При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ през декември миналата година няма изменение.

В преработващата промишленост намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 0.2%. Същевременно увеличение е регистрирано при производство на текстил и изделия от текстил и при производството на химични продукти - по 0.9%, и при производството на напитки - с 0.7%.

Общият индекс на цените на производител през декември 2012 г. намалява с 0.7% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост - с 1.4%, преработващата промишленост - с 0.7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.3%.

По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 1.3%, при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета и при производството на превозни средства, без автомобили - по 0.5%.

НОВИНИ ОТ БТПП
БАН и БТПП ще си партнират в областта на технологичния трансфер
Научните среди и бизнеса могат да работят заедно при мониторинга, управлението и оценка на последствията при природни бедствия и аварии Още
110 години дипломатически отношения България - САЩ
Двустранно партньорство, изградено на основата на споделени ценности Още
Зам.-председателят на Търговската палата на Сюлеймания посети БТПП
Обсъдени бяха възможностите за развитие на двустранното сътрудничество в области от взаимен интерес Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
ICB спечели наградата в категорията "Мобилни решения" в конкурса на БАИТ за 2012 г.
Наградата е за иновативно решение, което позволява мобилен мониторинг и управление на кораби в реално време Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за посещение на изложение в Солун
Организира се безплатен транспорт София – Солун и обратно Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекси на цените на производител в промишлеността, декември 2012 г.
Цените при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ нарастват с 8,9% Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Разширяват се възможностите за използване капацитета на Световната банка при усвояването на еврофондовете
Към източниците на финансиране се добавя Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Днес на второ четене беше приет Законът за публичните финанси
Законът трябва да влезе в сила от 2014 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК започна обществено обсъждане за европейската политика в областта на биологичното земеделие
Целта е опростяване на законовата рамка — като същевременно се гарантира запазване на стандартите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN