Брой 22 (279), 31-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БАН и БТПП ще си партнират в областта на технологичния трансфер


В БТПП се проведе среща между Камен Илиев, директор на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН, и Цветан Симеонов, председател на БТПП.

Г-н Илиев представи новосъздадения Офис за технологичен трансфер „Риск Спейс Трансфер”  проект с референтен №BG161РО003-1.2.02-0016, на процедурата: „Създаване на нови и укрепване на съществуващи Офиси за технологичен трансфер” по Оперативна програма „Конкуретоспособност”. 

На срещата бе дискутирана възможността за сътрудничество между академичните организации и бизнеса в областта на превенция и защита на гражданите и инфраструктурата при природни бедствия и аварии. Беше отбелязана необходимостта от фокусиране върху следващия планов период за средствата от еврофондовете и активизиране на дейности по хоризонталните направления и програми. Като за пример беше посочена Дунавската стратегия и беше обсъдена идея за организиране на международен форум, посветен на международното коопериране в рамките на приетите приоритетни направления на Дунавската стратегия, който да се проведе по-късно през годината в Гюргево (Румъния) и Русе (България).

Договорено бе за партньори да се поканят представители на БАН, Бизнес клуб „България-Белгия-Люксембург“ (BBL), местната власт, както и дипломати и представители на бизнеса от други европейски страни.

НОВИНИ ОТ БТПП
БАН и БТПП ще си партнират в областта на технологичния трансфер
Научните среди и бизнеса могат да работят заедно при мониторинга, управлението и оценка на последствията при природни бедствия и аварии Още
110 години дипломатически отношения България - САЩ
Двустранно партньорство, изградено на основата на споделени ценности Още
Зам.-председателят на Търговската палата на Сюлеймания посети БТПП
Обсъдени бяха възможностите за развитие на двустранното сътрудничество в области от взаимен интерес Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
ICB спечели наградата в категорията "Мобилни решения" в конкурса на БАИТ за 2012 г.
Наградата е за иновативно решение, което позволява мобилен мониторинг и управление на кораби в реално време Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за посещение на изложение в Солун
Организира се безплатен транспорт София – Солун и обратно Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекси на цените на производител в промишлеността, декември 2012 г.
Цените при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ нарастват с 8,9% Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Разширяват се възможностите за използване капацитета на Световната банка при усвояването на еврофондовете
Към източниците на финансиране се добавя Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Днес на второ четене беше приет Законът за публичните финанси
Законът трябва да влезе в сила от 2014 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК започна обществено обсъждане за европейската политика в областта на биологичното земеделие
Целта е опростяване на законовата рамка — като същевременно се гарантира запазване на стандартите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN