Брой 117 (122), 19-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА

Бизнесът иска по-евтин ток от ТЕЦ

Председателят на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори смята, че от 7-8 години се провежда една изкривена политика да се потискат цените в енергетиката. Така дойде моментът, в който хем трябва да отваряме пазара, хем квотата за регулирания пазар се увеличава. Тези изкривявания вече са твърде дълбоки и те не могат да бъдат отрязани с нож. Дългосрочните договори за скъпия ток от ТЕЦ трябва да се преразгледат.

Част от изкривяванията е и това, че НЕК не може да изкупува целия ток, произведен от топлофикациите. Причината са скъпите проекти като "Цанков камък", двете скъпи централи (ТЕЦ "Контур глобал "Марица-изток 3" и ТЕЦ "АЕS Гълъбово"). Тези скъпи решения в миналото в съчетание с икономическа криза създават затруднение в системата на енергетиката.

В последните 20 години винаги е имало стремеж цените за бита да се държат на ниско ниво, без да се калкулира дори инфлацията. Съчетанието на тези фактори принуждава енергетиката да търси пари от индустрията в момент, когато тя е в криза. За това е настояването да се създаде план как да се излезе от спиралата на кръстосаното субсидиране. Защото затрудняването на икономиката не дава възможност на икономическите субекти да работят нормално, да плащат конкурентни цени и съответно не могат да създават добра работна среда, по-голяма заетост и по-добро възнаграждение. Ако икономиката работи, ще се търси повече работна сила и няма да се измисля работа за по 300 лв., което е икономика на изкуствено дишане.

НОВИНИ ОТ БТПП
Министър – председателят на Косово в БТПП
Ръководството на БТПП – председателят г-н Цветан Симеонов, зам.председателят г-н Георги Стоев и членове на ИС и УС на БТПП Още
Втори бизнес форум София - Тайпе
Българската търговско-промишлена палата съвместно с Китайската асоциация за международно икономическо сътрудничество организираха втори бизнес форум София – Тайпе Още
В БТПП се провеждат срещи с Холандска консултантска компания
Бизнес среща на Председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов и г-н Франк Хелбах, директор в холандската компания “Intermark Trade&marketing; Services” Още
Икономическа реконструкция на Япония след земетресението и японо-българските икономически отношения
Успешните японски инвестиции в България трябва да се рекламират и да се задълбочи обмена между японските и българските бизнесмени Още
СЪОБЩЕНИЯ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТОП 100 2012 г. Фирми и холдинги, водещи в икономиката
БТПП планира да изготви луксозно издание, в което ще бъдат публикувани първите 100 най-успешни компании през 2011 година Още
БТПП обявява откриване на процедура за определяне на изпълнител по проект на ОПРЧР No BG051PO001-2.1.07
Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
ИКОНОМИКА
Бизнесът иска по-евтин ток от ТЕЦ
Да се потискат цените в енергетиката е неправилна политикаот много години, смятат от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Разходи на работодателите по наемане и заплащане на наетите работници за първото тримесечие на 2012 г
По предварителни данни на Националния статистически институт за първото тримесечие на 2012 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите лица нарастват с 6.2% спрямо първото тримесечие на 2011 г., увеличението в индустрията е 4.2%, Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП:Интернационална изложба по иновации „Baltic Expo”4-6 Октомври 2012 г., Калининград
Покана за проекти към страните–членки на Международния Конгрес на промишлениците и предприемачите (МКПП) Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия предвижда отмяна на Решение 2010/422/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в България
България изпълнява за първи път от нейното присъединяване към ЕС критерия ценова стабилност. Българският лев се запазва напълно стабилен спрямо еврото Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейска седмица на устойчивата енергия
ЕК представя възможности за финансиране на възобновяеми енергийни източници по време на Европейската седмица на устойчивата енергия (18-22 юни Още