Брой 117 (122), 19-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Министър – председателят на Косово в БТПП


Ръководството на БТПП – председателят Цветан Симеонов, заместник председателят Георги Стоев и членове на Изпълнителния и Управителния съвет на палатата се срещнаха на 18 юни 2012 г. с министър-председателя на Република Косово Хашим Тачи и малка делегация от представители на неговия кабинет.

Г-н Симеонов подчерта, че бизнесът в България се надява, че посещението на г-н Тачи ще има положителен ефект не само в политически, но и в икономически аспект. Той заяви, че БТПП застава зад идеята за икономическо сътрудничество и сигурност на Балканите и тя включва и Косово като икономически партньор. Председателят определи връзките на Палатата с Търговската палата на Косово като много добри и традиционни. От 2010 г. БТПП оказва съдействие на своите партньори в Косово с цел институционализиране и изграждане на Арбитражен съд към местната палата.

Г-н Симеонов изрази надежда, че двустранната търговия ще бъде балансирана, тъй като в момента е в силна полза на България. Затова е необходима много повече информация за възможностите на косовската икономика.

Министър-председателят на Косово Хашим Тачи, който е на посещение в нашата страна по покана на своя колега Бойко Борисов, информира, че 91 страни са признали официално Косово. Скоро в страната приключва процеса на наблюдение на независимостта и държавата трябва да поеме сама своето управление. Косово гради своите закони по европейски пример през последните години. В Косово действа пазарна икономика като държавата е млада и има голям потенциал. Провежда се административна реформа с цел улеснение на бизнеса и чуждестранните инвеститори. В Косово данъците са съизмеримо ниски като в България.

Г-н Тачи подчерта, че има успешни български фирми, които вече работят в Косово, но има и неизползвани възможности. Както министър-председателят, така и неговият заместник - Беджет Пацоли определиха за перспективни за двустранното сътрудничество следните области: строителство, минодобив, селско стопанство, енергетика, туризъм. Г-н Пацоли информира, че българските предприемачи са известни в Косово като достойни партньори, които държат на думата си.

НОВИНИ ОТ БТПП
Министър – председателят на Косово в БТПП
Ръководството на БТПП – председателят г-н Цветан Симеонов, зам.председателят г-н Георги Стоев и членове на ИС и УС на БТПП Още
Втори бизнес форум София - Тайпе
Българската търговско-промишлена палата съвместно с Китайската асоциация за международно икономическо сътрудничество организираха втори бизнес форум София – Тайпе Още
В БТПП се провеждат срещи с Холандска консултантска компания
Бизнес среща на Председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов и г-н Франк Хелбах, директор в холандската компания “Intermark Trade&marketing; Services” Още
Икономическа реконструкция на Япония след земетресението и японо-българските икономически отношения
Успешните японски инвестиции в България трябва да се рекламират и да се задълбочи обмена между японските и българските бизнесмени Още
СЪОБЩЕНИЯ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТОП 100 2012 г. Фирми и холдинги, водещи в икономиката
БТПП планира да изготви луксозно издание, в което ще бъдат публикувани първите 100 най-успешни компании през 2011 година Още
БТПП обявява откриване на процедура за определяне на изпълнител по проект на ОПРЧР No BG051PO001-2.1.07
Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
ИКОНОМИКА
Бизнесът иска по-евтин ток от ТЕЦ
Да се потискат цените в енергетиката е неправилна политикаот много години, смятат от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Разходи на работодателите по наемане и заплащане на наетите работници за първото тримесечие на 2012 г
По предварителни данни на Националния статистически институт за първото тримесечие на 2012 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите лица нарастват с 6.2% спрямо първото тримесечие на 2011 г., увеличението в индустрията е 4.2%, Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП:Интернационална изложба по иновации „Baltic Expo”4-6 Октомври 2012 г., Калининград
Покана за проекти към страните–членки на Международния Конгрес на промишлениците и предприемачите (МКПП) Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия предвижда отмяна на Решение 2010/422/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в България
България изпълнява за първи път от нейното присъединяване към ЕС критерия ценова стабилност. Българският лев се запазва напълно стабилен спрямо еврото Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейска седмица на устойчивата енергия
ЕК представя възможности за финансиране на възобновяеми енергийни източници по време на Европейската седмица на устойчивата енергия (18-22 юни Още