Брой 117 (122), 19-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

В БТПП се провеждат срещи с Холандска консултантска компания


В БТПП се проведе среща между г-н Франк Хелбах, директор в холандската компания “Intermark Trade&marketing Services” и председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов. 

В продължение на два дни и на 20.06.2012г. в Палатата се провеждат срещи между г-н Хелбах и български предприемачи, които  желаят да стъпят със своята бизнес дейност на холандския пазар. 

Поради големия интерес от страна на българските фирми г-н Хелбах ще даде индивидуални консултации на фирмите в рамките на два дни. Холандската компания ще консултира българските фирми желаещи да експортират в Холандия като примерните теми на обсъждане са следните:
•          проучване на Холандския пазар преди експорт от България
•          търговско – мениджърска консултация как даден продукт успешно да бъде
            продаден в Холандия
•          търсене и намиране на бизнес партньори в Холандия
•          теми по желание на българската компания 
“Intermark Trade&marketing Services” извършва подобни бизнес консултации и работи с различни консултантски компании по целия свят от Аржентина до Австралия, Япония и Украйна и др.

БТПП ще си сътрудничи за развитието и подобряването на бизнес отношенията между Холандия и България с холандската компания и за в бъдеще. 

НОВИНИ ОТ БТПП
Министър – председателят на Косово в БТПП
Ръководството на БТПП – председателят г-н Цветан Симеонов, зам.председателят г-н Георги Стоев и членове на ИС и УС на БТПП Още
Втори бизнес форум София - Тайпе
Българската търговско-промишлена палата съвместно с Китайската асоциация за международно икономическо сътрудничество организираха втори бизнес форум София – Тайпе Още
В БТПП се провеждат срещи с Холандска консултантска компания
Бизнес среща на Председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов и г-н Франк Хелбах, директор в холандската компания “Intermark Trade&marketing; Services” Още
Икономическа реконструкция на Япония след земетресението и японо-българските икономически отношения
Успешните японски инвестиции в България трябва да се рекламират и да се задълбочи обмена между японските и българските бизнесмени Още
СЪОБЩЕНИЯ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТОП 100 2012 г. Фирми и холдинги, водещи в икономиката
БТПП планира да изготви луксозно издание, в което ще бъдат публикувани първите 100 най-успешни компании през 2011 година Още
БТПП обявява откриване на процедура за определяне на изпълнител по проект на ОПРЧР No BG051PO001-2.1.07
Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
ИКОНОМИКА
Бизнесът иска по-евтин ток от ТЕЦ
Да се потискат цените в енергетиката е неправилна политикаот много години, смятат от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Разходи на работодателите по наемане и заплащане на наетите работници за първото тримесечие на 2012 г
По предварителни данни на Националния статистически институт за първото тримесечие на 2012 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите лица нарастват с 6.2% спрямо първото тримесечие на 2011 г., увеличението в индустрията е 4.2%, Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП:Интернационална изложба по иновации „Baltic Expo”4-6 Октомври 2012 г., Калининград
Покана за проекти към страните–членки на Международния Конгрес на промишлениците и предприемачите (МКПП) Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия предвижда отмяна на Решение 2010/422/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в България
България изпълнява за първи път от нейното присъединяване към ЕС критерия ценова стабилност. Българският лев се запазва напълно стабилен спрямо еврото Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейска седмица на устойчивата енергия
ЕК представя възможности за финансиране на възобновяеми енергийни източници по време на Европейската седмица на устойчивата енергия (18-22 юни Още